Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

In perioada 02-06.06.2020 s-a desfasurat la nivelul judetului Alba, Campania Nationala de identificare si sanctionare a muncii nedeclarate precum si cu privire la respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca in sectorul ”Confectii, Textile si Incaltaminte”, campanie organizata si monitorizata de catre Inspectia Muncii Bucuresti.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 02 – 06.06.2020, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 50

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 2090

Din care – femei : 1691

– tineri : 6

Număr deficienţe constatate: 66

Număr persoane depistate cu „muncă nedeclarată”: 28 pers. depistate in lucru in perioada in care aveau contractele individuale de munca suspendate pentru somaj tehnic-art.52 lit.”c” din Codul Muncii ( 1 firma din Alba Iulia cu 20 de salariati – amenda – 200.000 lei, 1 firma din Sebes cu 5 salariati – amenda – 100.000 lei, 1 firma din Sebes cu 2 salariati –amenda – 40.000 lei si 1 firma din Alba Iulia cu 1 salariat – amenda – 20.000 lei).

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 10 din care 4 pentru munca nedeclarata;

Din care :

– 5 amenzi in valoare totala de 362.000 lei din care 360.000 lei pentru munca nedeclarata; (art.260 alin.1.lit.e^2 Codul Muncii : ”primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în perioada în care acesta/aceştia are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei);

  • 5 avertismente;