Privacy Policy Politica Cookie-uri termeni si conditii

SC Sebesanul Media S.R.L. adună prin intermediul site-ului https://sebesanul.ro două tipuri de informație: „Date Personale”, informație prin care un individ poate fi identificat, și „Informație Agregată”, prin care un individ nu poate fi identificat. Când vizitați sau interacționați cu acest site și terții pe care Sebesanul Media S.R.L. i-a contractat pentru a-i oferi servicii, aceștia pot colecta informații anonime prin trei surse: fișiere server log, cookies și pixel tags.

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) va începe să-și producă efectele începând cu 25 Mai 2018.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul https://sebesanul.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de S.C. Sebesanul Media S.R.L. se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin Politică de Confidențialitate, S.C. Sebesanul Media S.R.L. dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrarii.

În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii de Confidențialitate și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CE INFORMAȚII COLECTĂM
Informațiile pe care Utilizatorul ni le furnizează în mod voluntar pentru a utiliza diverse servicii ale site-ului:

– În cadrul formularelor aferente contului de membru: nume, prenume, formă de adresare, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, număr de telefon;
– În cazul creării/conectarea contului de membru cu Facebook mai colectăm: ID-ul de Facebook.
– În cadrul datelor de facturare: nume, prenume, adresa de reședință (folosite doar în scopul facturării), numărul de telefon;
– În cadrul formularului de contact sau când ne contactați prin e-mail: nume, prenume, adresa de e-mail și alte Informații pe care ni le transmiteți.

INFORMAȚII COLECTATE AUTOMAT
În timpul navigării pe site colectăm informații de natură tehnică despre vizita utilizatorului pe site. Aceste Informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte Informații despre modul în care Utilizatorul a interacționat cu site-ul și traficul realizat de Utilizator prin site-ul nostru.

Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare (exp: web beacons, pixeli, ad tags, pixeli/tag-uri de JavaScript) pentru a recunoaște Utilizatorul.
De asemenea dăm acces unor terți (exp: furnizorii de servicii) pentru a utiliza cookie-uri și tehnologii similare pe site-ul nostru.

ÎN CE SCOPURI SUNT COLECTATE INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ
S.C. Sebesanul Media S.R.L, prin intermediul site-ului web https://sebesanul.ro, colectează datele utilizatorilor pentru următoarele scopuri:

– pentru oferirea de servicii pe internet (informare);
– pentru a răspunde utilizatorilor la întrebări și solicitări;
– pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;
– pentru asigurarea securității şi integrităţii sistemelor;
– pentru a ne apăra în cazul unui litigiu;
– pentru oferirea de informații la cererea autorităţilor;
– pentru reclamă și publicitate;
– pentru urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul utilizatorului;
– pentru servicii de comunicaţii electronice;
– pentru cercetare de piață;
– pentru statistică;

CÂT TIMP STOCĂM DATELE
Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.

CUI TRANSMITEM DATELE UTILIZATORILOR
Nu vom dezvălui datele membrilor/clienților către terțe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul prealabil al utilizatorilor.

INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ SUNT TRANSMISE URMĂTORILOR TERȚI
– Facebook Pixel – pentru statistica aferentă campaniilor rulate prin Facebook (nu trimitem date personale prin intermediul acestuia; va fi utilizat doar când rulăm campanii prin Facebook plus o perioadă după finalizarea acestora);
– Google Analytics – pentru statistică (dacă doriți să nu fiți procesat pentru statistici puteți utiliza acest instrument). În cadrul Google Analytics: se culeg date pentru marketing și publicitate; datele asociate cookie-urilor, identificatorilor de utilizator sau identificatorilor de publicitate sunt păstrate 50 de luni de la ultima accesare a site-ului (cea mai mică perioadă posibilă); IP-ul Utilizatorului este anonimizat (detalii); nu se transmit și nu se fac asocieri cu ID-uri din cadrul site-ului (funcţia User-ID fiind dezactivată);

Definiții

 1. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabila este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori decentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 5. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiilor și structurile teritorialeale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 6. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, altă decât persoană, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicte, sunt autorizate să prelucreze date;
 7. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privaț ori de drept public, inclușiv autoritățile publice, instituțiilor și structurile teritoriale ale acestora, careia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi destinatari;
 8. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 9. date de tip „adresa de business” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip „adresa de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 10. date statistice – date care au fost obținute că urmare a prelucrarii de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
 11. DPO – responsabilul cu protecția datelor (Data proțecțion officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation ).
 12. GDPR – este prescurtarea Regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), detalii aici

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
• Dreptul de acces ( Conform art. 15 din GDPR ) înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

• Dreptul la portabilitatea datelor ( conform Conform art. 20 din GDPR ) se referă la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

• Dreptul la opoziție ( Conform art. 21 din GDPR ) vizează dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau când are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.

• Dreptul la rectificare ( Conform art. 16 din GDPR ) se referă la corectarea, fără intărzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) ( Conform art. 17 din GDPR ) înseamnă că ai dreptul de a solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, fără întărzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțamăntul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

• Dreptul la restricționarea prelucrării ( Conform art. 18 din GDPR ) poate fi exercitat în cazul în care persoană contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoană se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care S.C. Sebesanul Media S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
• Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere– Lista autorităților
• Dreptul de a se adresa justiției

EXERCITAREA DREPTURILOR
Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru, sau la adresa de email redactie@sebesanul.ro

Utilizatorii își pot actualiza în orice moment preferințele legate de cookie-uri prin utilizarea instrumentelor puse la dispoziție în cadrul paginii Politica Cookie-uri

SECURITATEA DATELOR
Pentru a asigura securitatea datelor S.C. Sebesanul Media S.R.L. utilizează proceduri avansate de securitate alaturi de Politici aplicate salariaților și proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
O parte dintre acestea sunt:
– Interacțiunea dintre site și utilizatori, colectarea și transmiterea datelor se face pe conexiune SSL criptată certificată A+;
– Folosim metode de criptare, pseudonimizare și anonimizare a datelor unde este necesar;
– Serverele sunt colocate în data center unde sunt protejate de acces fizic și la distanță limitată și monitorizată;
– Software-ul utilizat este actualizat și îmbuntățit permanent;
– Folosim sisteme de monitorizare, detecție și protecție împotriva vulnerabilităților, atacurilor, exploiturilor, etc;
– Accesul la date este limitat doar pentru personalul autorizat și doar pentru acțiunile necesare.

1.1. Fișiere de pe server
Adresa dumneavoastră IP identifică un număr care este adresat automat computerului dumneavoastră prin ISP (Internet Server Provider). Acest număr este identificat și logat automat în fișierele de server ori de câte ori vizitați site-ul, împreună cu timpul vizitei și pagina pe care o vizitați. Folosim adresa IP pentru a calcula nivelurile de utilizare ale site-ului, pentru a diagnostica problemele cu serverele și pentru a administra site-ul. Putem de asemenea să folosim adresele IP pentru a comunica sau a bloca accesul vizitatorilor care nu sunt de acord cu Termenii de utilizare. Colectarea adreselor IP este o procedură standard pe Internet și este utilizată automat de multe website-uri. Sebesanul Media S.R.L. nu va colecta datele private individualizate, de exemplu, nume, adresă, număr de telefon sau adresă de email (acestea vor fi denumite în continuare ‘date private’), decât în cazul în care le veți furniza prin dorința proprie. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă vom ruga să nu ne trimiteți astfel de date. Datele care au fost trimise – în cazul în care nu este specificat altfel – pot fi folosite în următorul mod: stocare și procesare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre; contactarea (în cadrul promoțiilor; aceasta poate fi făcută de către terțe părți care vor acționa conform instrucțiunilor noastre); înaintarea informațiilor compresate despre utilizatorii sau vizitatorii site-ului nostru – exclusiv într-o formă non – individualizată – către terțe părti. Nu vom vinde, închiria sau folosi în alte scopuri de marketing datele dumneavoastră private sau cele ale unor terțe persoane către terțe părți.

Informații Adiționale Stocate Automat
În anumite condiții, informații tehnice non-individualizate pot fi stocate automat, de exemplu, nu prin înregistrare, ci atunci când ne vizitezi website-ul. Acest lucru poate fi conectat, de exemplu, cu tipul de Internet Browser pe care îl folosiți, cu sistemul de operare al calculatorului și cu domeniul website-ului de unde ați intrat pe website-ul nostru.

COOKIES
Cookies sunt fișiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva. Cookies sunt standard și sunt folosite de majoritatea website-urilor, ajutând la simplificarea accesului continuu la un website specific și la utilizarea lui. Cookies nu provoacă nicio daună sistemului de operare al computerului sau fișierelor și numai website-ul care a trimis un cookie specific poate să citească, să modifice sau să șteargă cookie-ul. Dacă nu doriți ca aceste informații să fie stocate prin cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite ștergerea cookies-urilor stocate, respingerea automată a cookies sau selecția dintre acceptări și respingere.
Va rugăm să luați la cunostință faptul că respingerea cookies îngreunează și poate face chiar imposibil pentru dumneavoastră să folosiți părți ale unui site.

Pentru mai multe informații despre cookie-uri vă rugăm să citiți pagina dedicată.

1.3. Informații Plasate Automat pe Calculatorul dumneavoastră – Taguri Pixel
Site-ul poate folosi așa-numitele “taguri pixel”, “GIF-uri transparente” sau asemenea ajutoare (numite în mod obișnuit “taguri pixel”) pentru a aduna date statistice de bază asupra folosirii site-ului și a citatelor de reacții. Tagurile Pixel permit unui număr de vizitatori care au vizitat anumite pagini pe site să fie numărați, să fie oferite servicii de brand și analizarea eficacității promoției și a campaniilor de publicitate. Când sunt folosite sub formă unor mesaje pe email formatate HTML, tagurile pixel pot spune expeditorului dacă și când emailul a fost deschis.

ACCEPTAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Prin utilizarea site-ului, a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau când suntem contactați, declarați ca ați fost informați în mod adecvat asupra prelucrarii datelor personale prin intermediul Informațiilor specificate în prezenta „Politică de confidențialitat

 1. Politica de utilizare Cookie-uri

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web deținute și operate de S.C. Sebesanul Media S.R.L. cu sediul in sebes str 24 ianuarie

 1. Ce sunt Cookie-urile?
  Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).
 2. La ce sunt folosite Cookie-urile?
  Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului întrun mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțîn eforturile sebesnul media pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevanță. De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.
 3. Ce Cookie-uri folosim?
  Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.
 4. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?
  O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: Cookie-uri de performanță a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare, Cookie-uri pentru publicitate, Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.
 5. Conțin Cookie-urile date personale?
  Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.
 6. Ștergerea Cookie-urilor
  În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.
 7. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
  Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
  Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookieurilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

– Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.
– Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode,funcții de safe search).
– Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
– Furnizarea de publicitate mai relevanță pentru utilizator.
– Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

 1. Securitate și probleme legate de confidențialitate
  Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplică sau replică pe alte rețele pentru a se rula sau replică din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
  Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.
Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

 1. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Mai jos va oferim câteva sfaturi care va pot asigura că nevigati fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

a. Instalați-va și updatati-va constant aplicații antispyware.
b. Dacă nu va deranjează cookie-urile și sunteți singură persoană care utilizaeaza computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
c. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Această este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
d. Particularizati-va setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflectă un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

Asigurați-va că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să va bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

 1. Cum pot opri cookie-urile ?

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimbă setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.
Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a acceptă cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.
În lista de mai jos poţi găsi mai multe informaţii despre cum să dezactivezi modulele cookie sau cum să gestionezi setările modulelor cookie pentru browserul pe care îl utilizezi:

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-…
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
Termeni și condiții
TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE ALE SITE-ULUI www.sebesanul.ro

sebesanul.ro (denumit în continuare „site-ul”) este proprietatea SC Sebesanul Media SRL Sebes Alba Cugir.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care poate fi utilizat site-ul sebesanul.ro

Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca abonat și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

 1. ACCES:

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineti acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată pentru acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer si un modem sau alt echipament de acces. SC Sebesanul Media SRL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul „utilizator” al site-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare sau prin simpla accesate a uneia dintre paginile siteului.

 1. DREPTURI DE AUTOR, MARCA SI PROPRIETATE INTELECTUALA:

SC Sebesanul Media SRL ofera acces liber la site si va autorizeaza sa vizualizati, imprimati si sa transmiteti informatii existente pe site doar in scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de autor pentru informatiile existente pe acest site este detinut de SC Sebesanul Media SRL sau de afiliatii/partenerii sai precizați. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara permisiunea explicita, scrisa a SC Sebesanul Media SRL sau fără citarea siteului (sursei) cu link activ către site sau pagina respectivă. Preluare cu citarea sursei cu link activ se poate face doar în limita a 1/3 din continutul articolului. Preluarea fotografiilor nu este permisă decât în limita unei singure fotografii/ articol pentru restul continutului din galeriile foto făcându-se trimitere cu link activ la site sau pagina siteului.

Continutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor si sunt proprietatea SC Sebesanul Media SRL sau a afiliatilor/partenerilor sai. Este interzisa crearea de legaturi cu acest site ale altor site-uri sau invers, fara un acord prealabil . In situatiile in care acest lucru se intampla fara acordul scris al SC Sebesanul Media SRL aceasta nu isi asuma responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de catre alte persoane decat cele autorizate de SC Sebesanul Media SRL si isi rezerva dreptul de a solicita sanctionarea conform legislatiei in vigoare a oricarei actiuni de acest tip.

SC Sebesanul Media SRL sau terte parti pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legaturi (“link”-uri) catre alte pagini sau resurse World Wide Web. SC Sebesanul Media SRL – nu garanteaza, nu este si nu poate firesponsabila in niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, continutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. SC Sebesanul Media SRL nu va fi responsabila sau pasibila de a plati despagubiri, direct sau indirect, pentru orice paguba sau pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de/sau in legatura cu folosirea sau increderea in informatiile, continutul, bunurile sau serviciile puse la dispozitie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei parti a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informatiilor puse la dispozitie de SC Sebesanul Media SRL prin intermediul site-ului intr-un mod care violeaza legislatia romaneasca sau internationala in materie de drept de autor si proprietate intelectuala, implica raspunderea civila sau penala pentru astfel de actiuni.

SC Sebesanul Media SRL isi rezerva dreptul de a impiedica prin orice mijloace si de a de solicita sanctionarea conform legislatiei in vigoare a persoanelor implicate in distrugerea sau alterarea site-lui, a continutului sau securitatii acestuia sau incercarea de a ataca sau discredita SC Sebesanul Media SRL sau pe partenerii sai, produsele, serviciile si angajatii acestora. Orice eventual litigiu in legatura cu acest site este de competenta instantelor de drept comun din Romania.

 1. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:
– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor si informatiilor existente pe acest site;
– incercarea de a interveni, prin orice mijloace, in continutul acestui site, stergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor si informatiilor publicate, sau incercarea de a actiona in acest scop;
– incercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricarui sistem din reteaua SC Sebesanul Media SRL sau accesarea oricaror servere sau servicii din reteaua SC Sebesanul Media SRL care nu sunt publice, fara autorizatie explicita in scris din partea SC Sebesanul Media SRL ;
– incercarea de a interveni in functionarea serverelor de hosting sau in reteaua SC Sebesanul Media SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
– folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop in afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fara acordul scris al posesorilor acestor adrese;
Violarea oricarei dintre aceste reguli atrage dupa sine raspunderea civila sau penala. SC Sebesanul Media SRL va investiga faptele care implica asemenea incalcari, cooperand cu autoritatile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de incalcari.

 1. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

SC Sebesanul Media SRL isi rezerva dreptul de a modifica sau de a intrerupe, temporar sau permanent, partial sau in totalitate, serviciile puse la dispozitia vizitatorilor si a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fara o notificare prealabila. SC Sebesanul Media SRL nu este raspunzatoare fata de utilizatori, orice terta persoana fizica sau juridica sau institutie pentru modificarea, suspendarea sau intreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. SC Sebesanul Media SRL poate schimba in orice moment continutul si conditiile de folosire a site-ului. Noile conditii devin valabile in momentul in care au fost facute publice prin inscriere in acest site si nu au caracter retroactiv.

 1. ABSOLVIREA DE RASPUNDERE

Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca intelegeti ca sunteti de acord cu urmatoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria raspundere;
SC Sebesanul Media SRL se absolva in mod expres de toate raspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garantiile indirecte de vanzare sau conformitate cu specificatiile pentru un anume scop.

SC Sebesanul Media SRL nu ofera nicio garantie ca:
– informatiile vor implini toate cerintele dumneavoastra;
– serviciile vor fi neintrerupte, la timp, sigure sau fara erori;
– rezultatele ce se vor putea obtine din folosirea informatiilor site-ului vor fi corecte sau de incredere;
– calitatea oricaror produse, servicii, informatii sau altor materiale cumparate sau obtinute de dumneavoastra prin intermediul site-ului, va satisface toate cerintele;
– orice eroare de program va fi corectata.
Utilizatorul este singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau retelei de pe care acceseaza site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descarcarii de informatii si servicii din continutului site-ului. Niciun sfat sau alte informatii orale sau scrise, obtinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garantie, daca nu este stipulata expres in termenii si conditiile de utilizare.

 1. LIMITAREA RASPUNDERII:

SC Sebesanul Media SRL nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunavointa, posibilitatii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca SC Sebesanul Media SRL a fost informata anterior de posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultand din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizarii informatiilor site-ului;
– costul procurarii de bunuri sau servicii complementare rezultand din orice bunuri, date, informatii sau servicii achizitionate sau obtinute, mesaje primite, tranzactii incepute prin/de pe site;
– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– declaratii sau actiuni ale oricarei terte parti asupra serviciilor site-ului;
– orice alta problema legata de serviciile site-ului.

Daca se considera ca orice material pus la dispozitie pe site, postat pe site de catre terti sau utilizatori, violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesara semnalarea acestei situatii la adresa de corespondenta , județul Alba, sebes 24 ianuarie nr 5, tel/fax: 0762433701 sau pe adresa de email: stiri@ziarulapulum.ro
Pentru sectiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, raspunderea asupra continutului opiniilor revine in intregime autorilor acestora.SC Sebesanul Media SRL isi rezerva dreptul de sterge de pe site acele opinii care contravin termenilor si conditiilor de utilizare asite-ului sau pe care le considera daunatoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau tertilor.

Acest site este oferit in aceasta forma fara alte garantii. SC Sebesanul Media SRL nu este si nu poate fi responsabila pentru nepotriviri, indisponibilitati sau alte defecte ale acestui site sau ale continutului sau.

 1. CONFIDENTIALITATE SI INFORMATII PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC Sebesanul Media SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopurile colectarii datelor sunt marketing, reclama si publicitate, statistica si servicii de comunicatii electronice. Refuzul de a furniza datele va interzice participarea in cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-urilor Societatii.

Categoriile de date prelucrate de Societate sunt numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), formare profesionala/diplome/studii, e-mail, imagine si voce. Castigatorilor concursurilor organizate de Societate li se va solicita o copie a CI/BI in vederea verificarii corectitudinii datelor furnizate la inscriere, astfel incat premiile sa fie acordate castigatorilor de drept; totodata datele continute in CI/BI sunt necesare in scopul retinerii si virarii la bugetul de stat a impozitului aferent premiilor castigate. Datele prelucrate vor fi stocate in baze de date computerizate.

Prin participarea la concursurile sau accesul la unele servicii ale site-urilor Societatii, sunteti de acord sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Societate, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, furnizori de servicii si bunuri si mass-media.

Dupa completarea formularului de inregistrare, utilizatorul are la dispozitie un cont pentru utilizarea serviciilor.

Utilizatorul este in intregime responsabil pentru pastrarea confidentialitatii asupra parolei asociate accesului la serviciile site-ului, conditionate de logare.

Utilizatorul este in intregime responsabil de toate informatiile care sunt facute publice din contul sau. In cazul accesarii neautorizate a contului de catre terte persoane, – SC Sebesanul Media SRL în insolvenţă nu isi asuma nicio responsabilitate fata de consecintele care pot aparea.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa printr-un email la redactie@sebesanul.ro sau cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de corespondenta , județul Alba, 24 ianuarie ne 5 0762433701. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in strainatate.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
SC Sebesanul Media SRL se obliga sa nu faca publica adresa de e-mail a utilizatorilor si sa nu o dezvaluie unei terte parti, daca aceasta nu se afla intre partenerii agreati in mod expres, in afara cazului in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea si/sau procedurile judiciare.
SC Sebesanul Media SRL nu raspunde de atacurile avand ca scop furtul sau vandalismul si care ar putea conduce la dezvaluirea sau compromiterea datelor.
SC Sebesanul Media SRL nu-si asuma niciun fel de responsabilitate pentru situatiile in care utilizatorul isi publica adresa sau orice alte date personale, din proprie initiativa, intr-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Daca utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, SC Sebesanul Media SRL isi rezerva dreptul de a considera aceste materiale neconfidentiale si lipsite de protectia dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea SC Sebesanul Media SRL libere de orice pretentii emise de o persoana sau un grup de persoane, putand fi utilizate in orice scop de catre SC Sebesanul Media SRL , fara obligatia de a acorda compensantii pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvaluita in cazul in care, prin informatiile postate, acestia ar putea fi pusi pericol. La inregistrare, utilizatorii vor folosi adresa de email ca identificator (username/email) si parola (password).

Utilizatorii accepta sa nu imprumute niciodata parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protectie si pentru validitatea informatiilor transmise. De asemenea, accepta sa nu utilizeze niciodata parola altui membru pentru a posta mesaje. Site-ul foloseste „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu contin niciun fel de date personale ale utilizatorului si nu prezinta risc in cazul in care sunt interceptate de terte parti. Daca browser-ul este configurat sa nu le accepte, anumite pagini pot sa nu functioneze partial sau in totalitate.

Pe site pot fi prezente reclame si/sau legaturi catre pagini ale unor terte parti, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informatiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul SC Sebesanul Media SRL si orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

SC Sebesanul Media SRL isi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli in orice moment. Orice modificare va fi facuta publica in aceasta pagina si va intra efectiv in vigoare din momentul postarii ei pe site.

 1. REGULI SI CONDITII DE PARTICIPARELA FORUMUL SITE-ULUI

Utilizarea site-ului precum si accesul si logarea la forumul site-ului presupun implicit acceptarea de catre utilizatori a urmatorilor termeni si conditii, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora:
– este interzisa postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ura sau cu resentimente fata de un alt membru al site-ului, care sa contina amenintari sau sa violeze intimitatea, viata privata a cuiva sau care incalca legea;
– este interzisa postarea materialelor pentru care utilizatorii nu detin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au incuviintarea proprietarului pentru a utiliza materialul;
– sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile in lant, schemele piramidale si orice alte solicitari de acest tip;
– sunt interzise mesajele cu character xenofob sau rasist mesajele obscene si orice linkuri catre site-uri cu character pornografic;
– mesajele postate nu sunt monitorizate in fiecare secunda si, in consecinta, site-ul nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul lor;
– SC Sebesanul Media SRL nu ofera garantii pentru lipsa de acuratete, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru orice informatii prezentate pe site;
– mesajele exprima punctele devedere ale autorului, nu punctele de vedere ale SC Sebesanul Media SRL
– SC Sebesanul Media SRL isi rezerva dreptul de a sterge continutul discutabil, intr-un timp rezonabil, iar daca se considera necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv, acesta fiind un proces manual, astfel incat nu va fi posibila stergerea sau modficarea mesajelor instantaneu;
– identitatea utilizatorului, in cazul in care acesta aduce informatii care l-ar putea pune cumva in pericol, va fi protejata;
– la inregistrare, utilizatorul are posibilitatea sa isi aleaga numele de utilizator (username). Cu acest cont de utilizare, participantul la forum/newsleter accepta sa nu imprumute niciodata parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protectie si pentru validitatea informatiilor transmise. De asemenea, accepta sa nu utilizeze niciodata parola altui membru pentru a posta mesaje sau pentru a naviga in acest forum;
– utilizatorul trebuie sa ia in considerare ca, ori de cate ori posteaza un mesaj, adresa sa de IP este inregistrata pentru cazul in care se va interzice accesul la forumul site-ului (sau va fi contactat providerul de servicii Internet). Aceasta masura va fi luata numai in cazul constatarii unei violari grave ale termenilor si conditiilor prezente; Deasemenea SC Sebesanul Media SRL isi rezervă dreptul de a publica sau transmite IP-ul istitutiilor legale în cazul in care utilizatorii comit abuzuri la adresa siteului/ siteurilor partenere sau utilizatorilor.
– administratorii site-ului isi rezerva dreptul de a sterge orice mesaj si de a interzice accesul la forumul site-ului oricarui utilizator care nu se supune acestor conditii;

Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de continutul mesajelor si isi asuma eventualele daune, in cazul unor actiuni legale impotriva celor publicate, cu exceptia mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului. Nu va fi implicata in niciun fel raspunderea acestui forum sau a oricarui site web cu legatura la acest forum.
POLITICA COOKIES
Cookie-urile

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

Ce se înțelege prin cookie-uri?

Cookie-ul este un fișier text, de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitați. Datorită cookie-urilor, site-ul reține, pe o perioadă de timp, acțiunile și preferințele dumneavoastră (autentificare sau login, limbă, dimensiunea caracterelor și/sau alte preferințe de afișare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceți ori de câte ori reveniți la site sau navigați de pe o pagină pe alta.

De ce utilizam cookie-uri ?

Noi utilizăm cookie-uri pentru a reține opțiunile dumneavoastră:
– Logarea sau opțiunea de a nu fi membru în Rețeaua Manager
– Setările browserului și plugin-uri
– Stocarea informațiilor despre utilizator pe site-ul nostru în vederea îmbunătățirii serviciilor ce le oferim.

Cum puteți controla cookie-urile?

Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți – pentru detalii, consultați site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit se setați manual unele preferințe, de fiecare dată când vizitați site-ul nostru. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opțiuni să nu mai funcționeze.

Pentru cât timp sunt active cookie-urile noastre ?

Cookie-urile noastre sunt instalate pentru o perioadă cuprinsă între 3 luni și 2 ani; bineînțeles că pot fi eliminate mai devreme.