Consiliul Local al Comunei Șugag se va întruni în ședință ordinară în data de 29 iulie 2020, ora 8, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șugag, pentru anul 2020.

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

2. Proiect de hotărâre privind acordul trecerii drumului forestier Valea Dobrei, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor “Romsilva” în domeniul public al comunei Șugag și în administrarea Consiliului Local al Comunei Șugag.

Inițiator P.H.– Jinar Constantin – primar

3.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I 2020.

4. Probleme curente. Interpelări. Diverse.

Primar, Jinar Constantin