1. A fost semnat contractul de execuție pentru construirea Capelei Mortuare în cimitiruș ”Cernați” și urmează a fi contruită pe terenul achiziționat de primărie în acest scop. Durate de execuție a acestui obiectiv este de patru luni, aceasta însemnând că că până la finalul lunii septembrie, cel târziu începutul lunii octombrie 2020 comuna Șugag va avea o capelă mortuară.
  2. Proiectul de reabilitare sala de sport Șugag se află într-un stadiu avansat de implementare. Proiectul se derulează prin Asociația GAL Mărginimea Sibiului și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale fiind finanțat cu fonduri europene și contribuție proprie. A fost elaborată și achiziționată Documentația de Avizare a Lucrării de Investiții și proiectul tehnic de execuție pentru acest obiectiv. În prezent se desfășoară licitația pentru contractarea execuției obiectivului.

Primar Secretar

Jinar Constantin Faur Iov Petru