Primăria Șpring anunță că, având în vedere prevederile reglementate prin OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora:
– copiii din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial pot beneficia de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei/an școlar.


Condițiile care trebuie îndeplinite:


– salariul net să nu fie mai mare de 1100 lei/pers în luna iulie a fiecărui an.
Acte necesare pentru depunerea cererii:
– acte de stare civilă(certificate de naștere, CI părințiilor, certificat de căsătorie);
– adeverință de salariu pe luna iulie a anului 2020 sau cupoane de pensie, după caz;
– în cazul persoanelor care nu au venituri, adeverință de la ANAF;
– adeverință de la școală.


Termen limită pentru depunerea actelor – 1 septembrie 2020
Pentru mai multe detalii sunați la numărul de telefon 0258765019.