Elevii din învățământul obligatoriu şi liceal de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș, inclusiv din localitățile aparținătoare – Lancrăm, Petrești și Răhău, care utilizează mijloacele de transport în comun, beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun aparținând operatorului de transport, S.C. LIVIO DARIO S.R.L. Subvenționarea va fi suportată50% din bugetul local al Municipiului Sebeș și 50% din bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

Primarul Dorin Nistor a propus și a obținut votul favorabil pentru ca Municipiul Sebeș să asigure gratuitate elevilor la transportul public local de persoane.

În primele 30 de zile ale anului școlar în curs, elevii vor circula pe baza unui abonament lunar valabil pentru un singur traseu de transport, abonament pus la dispoziţie de operatorul de transport S.C. LIVIO DARIO S.R.L. şi distribuit de către unităţile de învăţământ. În acest interval de timp, S.C. LIVIO DARIO S.R.L. va asigura imprimarea cardurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate şi netransmisibile.

Pentru a beneficia de gratuitate la transportul urban de călători cu mijloace de transport în comun, elevii se vor adresa instituțiilor de învățământ pe care le frecventează.

Prin HCL nr. 209 din 15 septembrie 2020, s-a aprobat proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, privind gratuitatea la transportul public local de persoane pentru elevii din municipiul Sebeș. Astfel, s-au pus în aplicare prevederile art. 84 alin. 1 şi alin. 3 ind. l, art. 105 alin.2 lit. (e) din Legea nr. 1/ 2011 a Educației Naționale și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor, pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind acordarea facilitaților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.