În contextul desfășurării primei etape a Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția a XL-a (8-10 mai 2020), în mediul online, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș, a inițiat proiectul digitizării celor două publicații ale festivalului, respectiv „Caietele Blaga” și „Pașii Profetului”.

Astfel, cercetătorii și exegeții operei blagiene vor avea la dispoziție o platformă digitală, formată din publicațiile periodice ale festivalului, editate în ultimii 40 de ani, în paginile cărora sunt cuprinse câteva sute de articole și studii, recenzii, note de lectură și cronici, însemnări și mărturii ale celor care l-au cunoscut sau au activat în preajma lui Lucian Blaga, creații literare, fotografii și documente de epocă, precum și liste ale scriitorilor premiați în cadrul concursului de creație literară și artă plastică.

Varianta digitizată a celor două publicații poate fi accesată, cu titlu de gratuitate, pe site-ul oficial al Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, www.cclbsebes.ro-rubrica „Festivalul Internațional Lucian Blaga”.