Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a propus un proiect de sprijinire a tinerelor familii prin acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor de bonă. Legea număr 35/2020 oferă cadrul legal pentru acordarea acestui sprijin, în funcție de specificul local. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară ale căror venituri sunt de până la 3500 lei/membru de familie. Beneficiarul poate fi atât un părinte, cât și o persoană desemnată de părinte pentru îngrijirea copilului pe perioada absenței părinților, iar cuantumul ajutorului financiar este cuprins între 250 lei și 710 lei, eșalonat în funcție de veniturile nete lunare pe membru de familie. De exemplu, veniturile de până la 2100/membru de familie permit acordarea unui sprijin de 710 lei. Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară. Activitatea de bonă trebuie să fie certificată în condițiile Legii număr 167/2014.

Estimăm că principalii beneficiari ai acestor facilități sunt părinții care au copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 3 ani, mai ales că la nivelul Municipiului Sebeș nu este organizat, la momentul actual, niciun serviciu de îngrijire a copiilor în creșe publice. Proiectul susținut de primarul Dorin Nistor a primit votul consiliului local, în ședința ordinară a lunii mai 2020.