Dragi cetățeni ai comunei Gârbova, pentru cei care nu mă cunosc, sunt Muntean Ioan, am vârsta de 52 de ani, căsătorit, tată a doi băieți, născut și crescut în comuna Gârbova, și sunt candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al comunei Gârbova. Profesia mea de constructor m-a învățat în toți acești ani ce înseamnă munca, modestia, integritatea, bunul simț, am luptat mereu să le ofer oamenilor de lângă mine încredere și respect. Ce înseamnă un primar bun în viziunea mea? Un primar bun este omul acela care cunoaște comuna, întelege nevoile oamenilor, care îi ascultă și acționează în consecință pentru rezolvarea acestora necondiționat. Un primar bun este acel primar cu care poți vorbi oricând și care te ascultă. Un primar bun nu se răzbună niciodată pe nimeni și nu ține cont de rivalități, este omul care mediază și rezolvă conflictele din comunitate. Experiența mea din administrația publică locală m-a învățat că mai presus de orice primăria, prin aparatele de specialitate și consiliul local, trebuie să lucreze în mod solidar și prioritar în folosul cetățenilor.

În echipa mea de consilieri locali am dorit să atrag lângă mine oameni tineri, capabili, dornici să se implice spre binele comunității, cât și oameni cu experiență în administrația locală, să formez o echipă echilibrată și bine pregătită, oameni care doresc să lucreze în folosul cetățenilor. Iată câțiva dintre membrii echipei de consilieri locali:

 1. Maniu Ioan: 54 de ani, economist, un om cu o vastă experiență în administrația locală, atât ca și consilier local cât și ca viceprimar, un om care cunoaște în detaliu cum ar trebui să funcționeze instituțiile publice eficient și în interesul cetățenilor;
 2. Josan Mihai: 29 de ani, inginer diplomat, un tânăr bine pregătit, care și-a dovedit profesionalismul și eficiența în cadrul unei companii multinaționale, ambitios și dornic de implicare, cu o viziune modernă asupra a tot ceea ce înseamnă administrație publică locală orientată spre nevoile reale ale cetățeanului;
 3. Cioran Alexandru: 28 de ani, mecanic, cu niste principii sănătoase despre cum ar trebui condusă o administrație locală corect și echitabil, devotat comunității din care face parte , mereu implicat activ în viața acesteia;

Mai departe, vă propun câteva puncte de interes major care fac parte din programul meu:

 1. Rezolvarea problemelor rețelei de alimentare cu apă in localitatea Cărpiniș, punerea ei cât mai rapid în funcțiune și racordarea cetățenilor;
 2. Racordarea cetățenilor la rețeaua de apă si canalizare care nu beneficiază de acces la aceste utilități prin acordarea de suport direct de către primărie (obtinerea de proiect, avize și suport tehnic cu utilajele din dotare);
 3. Înființarea rețelei de alimentare cu gaz natural;
 4. Asfaltarea tuturor străzilor și anexelor din comună, împreună cu reabilitarea trotuarelor, rigolelor și a podețelor, pentru o infrastructură modernă și eficientă;
 5. Simplificarea procedurilor și sprijin necondiționat pentru obținerea avizelor pentru cei ce doresc să inființeze o afacere locală sau să își extindă afacerile existente;
 6. Asigurarea de suport din partea administrației locale pentru fermieri în vederea accesării fondurilor europene și în depunerea proiectelor de finanțare: întâlniri periodice, crearea de grupuri de lucru pentru acceesarea fondurilor;
 7. Promovarea atracțiilor turistice și a operatorilor locali de turism prin realizarea unor materiale de informare şi promovarea alternativă a ofertelor turistice prin diferite surse de comunicare;
 8. Reabilitarea și reparația drumurilor comunale și judetene (drumul Gârbova-Cărpiniș, Gârbova-Reciu), a celor agricole pe domeniu public și drumurilor forestiere;
 9. Modernizarea infrastructurii educaționale: reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor din comună si dotarea acestora cu echipamente, facilități (apă curentă, încălzire centrală, toalete în interior) cât și materiale didactice moderne: videoproiector, tablă inteligentă, cursuri interactive pentru o educație modernă și de calitate;
 10. Susținerea activităților extrașcolare pentru copii ( cercuri pe discipline, activități sportive, dansuri) din bugetul local, de asemenea înființarea grădiniței cu program prelungit;
 11. Creșterea calității serviciilor publice pentru cetățeni atât la sediul primăriei cât și în mediul ONLINE: plăți taxe, depuneri cereri, obținere documente și avize, toate se vor face mai ușor și rapid, în interesul cetățeanului;
 12. Implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și stabilirea de priorități pentru dezvoltarea comunității prin participarea activă a cetățenilor: ședințele de consiliu local se vor desfășura cu ușile deschise și voi invita câte un reprezentant din fiecare vecinătate pentru a discuta problemele curente;
 13. Darea în folosință către cetățeni a căminelor culturale pentru diverse evenimente, a sălii de sport, terenului sintetic, toate acestea la prețuri simbolice sau gratuit pentru a încuraja activitățile în comună;
 14. Modernizarea terenului de sport pentru desfășurarea în condiții moderne a activităților sportive, cât și a celor social-culturale;
 15. Modernizarea și amenajarea zonelor de agrement și a zonelor verzi din comună;
 16. Modernizarea iluminatului stradal prin implementarea unui sistem LED pentru un iluminat eficient și economic în toate localitățile;
 17. Extinderea zonei urbanistice în fiecare localitate și sprijinirea celor ce doresc să achiziționeze teren pentru a-și construi o casă prin oferirea de teren cu titlu gratuit, la pachet cu extinderea utilităților în zonele respective;
 18. Distribuirea lemnului de foc echitabil pentru toată populația și în cantități suficiente, astfel încât oamenii să nu mai fie nevoiți sa achiziționeze lemn de foc din alte părți;

Acestea sunt câteva dintre obiectivele mele ca primar al comunei pe care sunt sigur că, împreună cu echipa de consilieri locali și cu sprijinul dumneavoastră, al cetățenilor, le vom putea realiza astfel încât viața întregii comunități să fie mai bună, mai prosperă. iar oamenii să fie mandrii de comuna lor. Aceasta este viziunea mea pentru o administrație modernă și eficientă!