Ca urmare a parteneriatului instituțional între Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, începând cu anul 2016 a fost implementat proiectul VS/2015/0429 – Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa, finanțat de Comisia Europeană prin DG Employment, Social Affair and Inclusion, proiect ce a asigurat eliberarea documentului denumit „Card european pentru dizabilitate”, cu termen de valabilitate până în 31 august 2020.

Cardul european pentru dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, sportive și de petrecere a timpului liber. Persoanele care pot beneficia de card sunt:

  • Copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate;
  • Persoanele adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate.

DGASPC Alba informează persoanele cu certificat de încadrare în grad de handicap de pe raza județului Alba, următoarele:

  • Se vor retipării carduri europene pentru dizabilitate pentru persoanele cu dizabilități care dețin, la acest moment, carduri cu valabilitate de până la 31.08.2020;
  • Se vor elibera în continuare carduri europene pentru dizabilitate solicitate de persoanele cu dizabilități.

În vederea retipăririi sau eliberării cardului european pentru dizabilitate, persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai acestora  vor transmite, prin intermediul serviciilor poștale, la DGASPC Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, Alba Iulia, jud. Alba, cod poștal 510207, următoarele documente:

  • cererea tip (Cererea pentru eliberarea/retipărirea Cardului european pentru dizabilitate se poate descărca de pe site-ul DGASPC Alba – www.protectiasocialaalba.ro, secțiunea ”Card European pentru Dizabilitate);
  • o copie după B.I./C.I.;
  • o copie a certificatului de naștere, în cazul minorilor care nu au împlinit 14 ani, precum și o copie B.I./C.I. a reprezentantului legal;
  • 2 fotografii recente, color, format 2/3 (tip buletin);
  • o copie după certificatul de încadrare în grad de handicap aflat în termen de valabilitate.

Cardurile europene pentru dizabilitate, nou retipărite/eliberate, vor avea termen de valabilitate permanent și vor fi transmise către solicitant prin serviciile poștale, în plic, fără a mai fi necesară deplasarea beneficiarilor la sediul DGASPC Alba.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258 – 818 266, interior 101 – Serviciul management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilităţi şi monitorizare servicii sociale.