În data de 14 septembrie 2020, în cadrul sistemului de achiziții publice SEAP, a avut loc deschiderea ofertelor pentru execuția lucrărilor la obiectivul de investiții „Canalizare menajeră şi stație de epurare, sat Răhău, Municipiul Sebeș”. Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor este de 8.807.827,43 lei, TVA inclus.  

Prin HCL nr. 158/2020, a fost aprobat proiectul tehnic, detaliile de execuție și devizul general actualizat pentru acest obiectiv de investiții în valoare totală de 10.527.428,95 lei cu TVA, din care C+M (construcții + montaj) = 7.501.368,07 lei cu TVA. Reamintim că pentru realizarea acestei investiții de la Răhău, Primăria Municipiului Sebeș a obținut o finanțare nerambursabilă, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în valoare de 8.096.316,00 lei cu TVA. Cofinanțarea de la bugetul local este de 2.431.112,95 lei cu TVA.

În cadrul licitației publice au fost depuse 4 oferte, urmând a fi evaluate propunerile tehnice şi financiare în decurs de 20 zile lucrătoare (termen de la data de 14 septembrie 2020), procedura finalizându-se cu atribuirea contractului de achiziție publică cu operatorul economic care are prețul cel mai scăzut.