A fost adoptat cadrul legal specific pentru contractarea activităților sanitare veterinare publice în urma consultărilor avute de către conducerea Guvernului și ANSVSA cu reprezentanții Colegiului Medicilor Veterinari, forurile asociative și patronatul medicilor veterinari. Soluția legislativă – respectiv modificarea și completarea OG 42/2004 – este binevenită pentru toți medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii, care vizează contractarea activităților sanitare veterinare publice, ce au scopul de a proteja sănătatea animalelor și siguranța alimentelor.

Județul Alba este împărțit în 70 de circumscripții sanitare-veterinare care acoperă toate cele 78 de unități administrativ-teritoriale. Dintre cele 70 de circumscripții sanitare veterinare, 32 au contractul cadru expirat, iar în cazul acestora DSVSA Alba va organiza, în următoarea perioadă, după emiterea unui ordin al președintelui ANSVSA privind procedura de atribuire a acordurilor cadru de servicii, proceduri de achiziție pentru un acord cadru de servicii pentru următorii 4 ani, în condițiile Legii 96/2016 din domeniul achizițiilor publice.

”La procedura de achiziție pentru concesionarea serviciilor sanitare veterinare publice pot lua parte toți medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii. Îmi doresc să existe mai mult interes din partea medicilor veterinari tineri, de la care noi toți avem mari așteptări, deoarece ei reprezintă viitorul profesiei, fără a subestima deloc contribuția adusă de cei cu mare experiență”, a spus directorul DSVSA Alba, dr. Vasile Francisc Spînu.

Pe de altă parte, în urma acestor modificări legislative se creează cadrul legal primar referitor la condițiile în care poate fi acordată suma lunară de 10.000 de lei, fără TVA, stabilită de Legea nr. 235/2019, pentru medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii, împuterniciți pentru efectuarea acțiunilor sanitare veterinare publice.

Banii vor fi alocați pentru acoperirea unor cheltuieli ce rezultă din efectuarea de acțiuni sanitare veterinare publice de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, asigurarea programului zilnic de 8 ore, participarea la instruiri, ridicarea tipizatelor, produselor biologice, prelevare de probe de la animale, predarea probelor către laborator, achiziționare de echipamente și ustensile necesare asigurării sănătății animalelor, realizare acțiuni de consiliere privind condițiile de biosecuritate și bunăstarea animalelor din exploatațiile nonprofesionale, participare la cursurile de formare profesională cu tematică aferentă activităților sanitar – veterinare contractate. Activitățile sanitare veterinare publice, realizate de către medicii veterinari care au încheiat cu DSVSA contracte, au practic scopul de a proteja sănătatea animalelor și siguranța alimentelor.

Totodată, în aplicarea modificărilor legislației și atribuirea contractelor de prestări servicii un rol important va fi reprezentat, la nivelul tuturor circumscripțiilor, de existența unei Baze Naționale de Date actualizate în concordanță cu realitatea din teren.

Având în vedere faptul că reglementările introduse prin Legea nr. 236/2019 nu puteau fi implementate în totalitate, a fost necesară modificarea și completarea cadrului legislativ primar, reprezentat de Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, cu privire la tipul de contract care urmează a fi încheiat între DSVSA și medicii veterinari de liberă practică pentru realizarea activităților sanitare-veterinare publice și care trebuie să respecte legislația europeană, transpusă în legislația națională.

Prin modificările adoptate la OG 42/2004, se preconizează asigurarea la nivel național a cadrului unitar al activităților sanitare-veterinar de interes general și se stabilesc condițiile specifice pentru atribuirea, derularea și încetarea contractelor care au ca obiect aceste activități, precum și condiții specifice privind decontarea lor.

Pentru anul 2020, sumele de care vor beneficia medicii veterinari vor fi asigurate prin bugetul ANSVSA.

Biroul de presă al DSVSA Alba