ANUNŢ

Municipiul Sebeş aduce la cunoştinţă cetăţenilor că a publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Sebeș documentația tehnico-economică

Amenajare loc de joacă, Școala Gimnazială Răhău, Municipiul Sebeș”faza Studiu de fezabilitate.

Conform prevederilor H.C.L. nr. 177/2015 privind aducerea la cunoştinţă publică a documentaţiilor tehnico economice aferente tuturor investiţiilor de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sebeş, a H.G. nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În conformitate cu adoptarea măsurilor de distanțare socială, a limitării contactului dintre persoane, invităm pe toţi cei interesaţi să consulte documentația, accesând linkul

și să ne transmită părerile și observațiile pe adresa registratura@primariasebes.ro, până la data de 27.08.2020, inclusiv.

PRIMAR

Dorin Nistor