Cetățenii care au tarlalele: Lisca, Vințișoara și Groape Șes sunt așteptați la sediul primăriei Pianu cu actele de proprietate (carte de identitate, titlu de proprietate, contracte de vânzare-cumpărare, certificate de moștenitor, etc.) în original, pentru înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară începând cu data de 28 iulie, până la data de 8 august 2020.

Program:

-de luni până joi de la ora 9.00- 15.00

-vineri de la ora 9.00- 12.00

(ÎNTABULARE GRATUITĂ)