Anunț de interes public!


În atenția apicultorilor!!!
Având în vedere Hotărârea nr. 716 din 27 august 2020- privind aprobarea schemei „ Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol” se poate solicita sprijin financiar.
Documente necesare la depunerea dosarelor pentru ajutorul de minimis în Apicultură conform HG 716/2020:
– Copie după actul de identitate sau împuternicire notarială
– Copie după atestatul de producător pentru persoanele fizice
– Copie după certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului pentru persoanele juridice
– Dovada de cont activ în bancă/trezorerie
– Copie după documentul de înregistrare sanitar-veterinară.

Pentru transmiterea documentelor aveți posibilitatea să le depuneți la Primăria Șpring, care le va transmite electronic la DADR ALBA. Pentru a putea fi verificați dacă aveți stupine înregistrate la OJZ Sebeș trebuie să sunați la numărul de telefon 0735168235.
Aveți atașat Cerere – pentru ajutor de minimis în sectorul apicol (MODEL).