Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba organizează Concursul local de proiecte de tineret în perioada 04.09 – 22.10.2020.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 prioritățile și măsurile sunt următoarele:

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social Măsuri indicative:

a)Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;b)Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile

Măsuri indicative:a)Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative; b)Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate

Măsuri indicative:a)Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;bOferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor decomunicare on-line

Măsuri indicative: a)Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate;b)Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual;c)Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului;d)Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos

Măsuri indicative:

a)Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc;b)Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;c)promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2. Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură Măsuri indicative:a)Facilitarea accesului la activități culturale;b)Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic;c)Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2020 este de 76.880 de lei

Suma maximă acordată pentru un solicitant este de 23.064 de lei

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2020, dar pe priorități diferite.

Calendarul de desfășurare a concursului: depunerea dosarului de concurs: 07.09- 24.09.2020, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30-14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba, din strada Dr Ioan Ratiu, nr 34, judetul Alba sau prin poștă; etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 25.09 – 28.09; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:28.09; depunerea completărilor: 29.09 – 05.10; verificarea completărilor depuse: 06.10 – 07.10; afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului:07.10; depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 08 – 09.10; analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:12 -13.10; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:13.10; etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:14.10 – 15.10; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 15.10; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:16.10 – 19.10; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:20.10 – 22.10; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale:22.10.

Perioada de desfășurare a proiectelor de tineret: 01.11 – 04.12.2020.

Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail concurs.proiecte@mts.ro .

Având în vedere restricțiile impuse de pandemie, perioada de depunere a proiectelor a fost redusă pentru a facilita desfășurarea proiectelor pe o perioadă mai mare.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba http://www.djstalba.ro; adresa de e-mail djst.alba@mts.ro sau telefon: 0258.832.768.