Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Alba, a desfășurat în perioada 18-26 iunie 2020 misiunea de control privind gestionarea resurselor publice pe perioada stării de urgență la nivelul Municipiului Sebeș. Misiunea de control a vizat documentele privind cheltuielile efectuate cu scopul prevenirii îmbolnăvirilor cu virusul Covid-19 (Coronavirus) pe perioada stării de urgență, respectiv intervalul 16 martie-14 mai 2020.

În atenția auditorilor a stat strategia adoptată de Municipiul Sebeș pentru prevenirea răspândirii contaminărilor cu virusul Covid-19 (Coronavirus), alocarea resurselor bugetare pentru acțiunile profilactice, precum și modul în care au fost efectuate achizițiile de produse igienico-sanitare (măști de protecție, mănuși de unică folosință, viziere, combinezoane, soluții dezinfectante, termometre cu infraroșu etc.) și echipamente medicale, achizițiile dispozitivelor cu soluții dezinfectante montate în spațiile comune, cheltuielile legate de acțiunile de dezinfecție desfășurate pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș, cheltuielile aferente carantinării persoanelor revenite în țară pe parcursul stării de urgență, cheltuielile aferente cazării și întreținerii personalului medico-sanitar carantinat sau a personalului care activează în cadrul serviciilor sociale publice aflat în izolare preventivă etc.

În urma misiunii de control efectuate, Curtea de Conturi a concluzionat faptul că, la nivelul Municipiului Sebeș, nu s-au înregistrat abateri de la legalitate și regularitate, resursele alocate pentru prevenirea răspândirii contaminărilor cu virusul Covid-19 (Coronavirus) fiind cheltuite în conformitate cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute de actele normative în vigoare.