La Agenția pentru Protecția Mediului Alba a fost depusă o solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXTINDERE RETEA APĂ POTABILĂ ȘI BRANȘAMENTE, EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI RACORDURI PE TERITORIUL COMUNEI ȘUGAG.

În prezent localitățile Mărtinie, Șugag și Dobra dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare, care însă nu acoperă întregul areal construit.

Locuitorii neracordați la sistemul centralizat devacuează apa uzată în fose individuale improprii ori puțuri absorbante, fapt care conduce la infestarea pânzei de apă freatică.