COMUNICAT DE PRESĂ

Activitatea Consiliului Județean Alba trebuie corelată cu nevoile de dezvoltare ale celor 78 de unități administrativ-teritoriale din județ. Între atribuțiile principale ale consiliului județean se numără și dezvoltarea economico-socială a județului prin adoptarea de strategii, prognoze și programe de dezvoltare, inclusiv pe baza propunerilor primite de la consiliile locale. Astfel, în programul PSD la Consiliului Județean Alba este prevăzută cooperarea cu toate autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești și municipale interesate, indiferent de culoarea politică și realizarea unor proiecte de investiții în parteneriat cu acestea.

PSD vizează, în Consiliul Județean Alba, susținerea prin cofinanțare, alături de fiecare unitate administrativ teritorială, a cel puțin unui proiect de investiții în următorii patru ani. Domeniile în care vor fi cofinanțate investițiile sunt în concordanță cu serviciile publice de interes județean pe care consiliul județean este responsabil să le furnizeze: sănătatea, educația, infrastructura rutieră, dezvoltarea economică, dezvoltarea comunității, cultura, tineretul, sportul, protecţia şi refacerea mediului, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor și grădinilor publice (și alte servicii publice stabilite prin lege).

Pentru implementarea echitabilă a proiectului din programul PSD la Consiliul Județean Alba, la început de an fiscal va fi stabilită suma maximă – una pentru comune, alta pentru orașe și alta pentru municipii – cu care va fi cofinanțată fiecare investiție locală în parte. Practic, vor fi trei sume distincte în stabilirea cărora se va ține cont de faptul că, în următorii patru ani, fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să poată beneficia de ea.

Considerăm că dezvoltarea județului trebuie realizată unitar, iar toate primăriile, indiferent de coloratura politică, trebuie să beneficieze de colaborare și sprijin, în aceleași condiții, cu consiliul județean. Primăriile vor fi cele care vor trebui să solicite consiliului județean cofinanțare pentru realizarea investiției după ce au evaluat oportunitatea și importanța la nivel local. Pe lângă asigurarea unor servicii publice benefice pentru cetățeni, acest proiecte are și scopul de a stimula primăriile să realizeze proiecte însemnate pentru locuitori. Astfel, după patru ani, dacă toate primăriile se vor arăta interesate de acest proiect, în județ vom avea mai mult cu 78 de investiții de bază pentru cetățeni.

Apreciem, de asemenea, că un consiliu județean trebuie să ajute fiecare unitate administrativ-teritoriale, cu finanțarea proiectelor de care acestea au cel mai mult nevoie. Un județ nu poate beneficia de dezvoltare coerentă fără susținerea comunităților locale.

Pentru implementarea acestui proiect din programul PSD avem nevoie de susținerea oamenilor! Acesta nu poate fi realizat fără să avem majoritate sau fără formarea unei alianțe, cu altă formațiune politică, alături de care să deținem majoritatea numărului de consilieri județeni. Proiectul va fi supus la vot, iar de adoptarea lui depinde numărul de consilieri județeni pe care îi are Partidul Social Democrat în urma alegerilor din 27 septembrie.

Cu stimă

Corneliu Mureșan,

Consilier județean