În această perioadă Garda de Mediu derulează o campanie de informare și conștientizare privind procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea arici de extindere a acestei specii invazive și metodele de îndepărtare și eradicare a acestei plante.

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o buruiană invazivă care crește spontan, pe terenurile neîntreținute, în principal pe marginea drumurilor, pe ogoare, pe spațiile verzi, dar și în curțile caselor sau pe șantierele de construcții și locuri lăsate în paragină (de aici denumirea populară: iarba pârloagelor). Înflorește în august- septembrie.

Polenul acestei plante provoacă alergii severe, fiind declarată de către experții Comisiei Europene o specie periculoasă pentru sănătate.

Potrivit Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia modificată prin Legea nr. 129/2020 nerespectarea obligației de a desfășura lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă. lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole constituie contravenție și se sancționează cu avertisment.

Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă. lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.
în acest context, solicităm responsabililor de gestionarea terenurilor din intravilanul sau extravilanul localităților. în cazul prezenței buruienii ambrozia, să deslășoare cu precauție lucrările de prevenire, combatere și distrugere a acesteia. în vederea asigurării unui mediu sănătos de viață prin diminuarea riscurilor pentru sănătatea omului pe care le prezintă această plantă.