INVESTIȚIILE CONTINUA ÎN MUNICIPIUL SEBEȘ.

PENTRU MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN CARTIERUL VALEA FRUMOASEI, PE STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU, PE STRADA MIRCEA CEL MARE, PE STRADA SAVA HENȚIA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PE STRADA FÂNTÂNELE, PRIMARUL DORIN NISTOR A PROPUS, CONSILIULUI LOCAL, APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ÎN VEDEREA SEMNĂRII UNUI CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ.