Primăria Municipiului Sebeş aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că, pe site-ul oficial al instituției (www.primariasebes.ro), au fost publicate documentațiile tehnico-economice pentru:

1) „Înființare stație de pompare și conductă de refulare ape uzate strada Râului, Municipiul Sebeș” – faza „Studiu de fezabilitate”.

2) „Reabilitare rețea apă potabilă pe străzile Sava Henția, Călărași și Augustin Bena, Municipiul Sebeș” – faza „Studiu de fezabilitate”.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sebeș număr 177/2015, referitoare la informarea cetățenilor în legătură cu documentaţiile tehnico-economice aferente tuturor investiţiilor de pe raza administrativ-teritorială a municipiului și având în vedere actualul context epidemiologic și măsurile adoptate privind distanțarea socială și limitarea contactului dintre persoane, Primăria Municipiului Sebeș îi invită pe toți cei interesați să consulte documentațiile tehnico-economice, accesând site-ul instituției (www.primariasebes.ro – rubrica „Dezbateri publice”) și să transmită eventualele păreri și observații la adresa de e-mail registratura@primariasebes.ro, până la data de 17 mai 2020, inclusiv.