Ședinţă ordinară a Consiliului Local Șugag

Spread the love

C O N V O C A T O R

În
conformitate cu art. 134 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ, se convoacă C . L. Sugag în
şedinţă ordinară în
ziua de
25 martie 2020, ora 8,00 la
sediul comunei, cu următorul:

P
R O I E C T A L O R D I N E I D E Z I

1.Proiect
de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi
cheltuieli al comunei Şugag, pentru anul 2020.

Inițiator
P.H.– Jinar Constantin – primar

2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului
bugetar din anul 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare .

Inițiator
P.H.– Jinar Constantin – primar

3.
Proiect de privind aprobarea Proiectului tehnic şi a indicatorilor
tehnico-economici, ai investiției „CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN
LOCALITATEA ŞUGAG” judeţul Alba.

Inițiator
P.H.– Jinar Constantin – primar

4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului
“Reparație clădire primărie respectiv construirea grupurilor
sanitare la Căminul cultural și la Primăria Vadul lui Isac,
Raionul Cahul, Republica Moldova”.

Inițiator
P.H.– Jinar Constantin – primar

5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi
acoperirea riscurilor al comunei Şugag, judeţul Alba, pentru anul
2020 .

Inițiator
P.H.– Jinar Constantin – primar

6.
Proiect de hotărâre privind însușirea Memoriului tehnic cu
privire la realizarea obiectivului -PARCELARE IMOBILE,ÎN ZONA
TURISTICĂ, SATUL DE VACANȚĂ LUNCILE PRIGOANEI,COMUNA ȘUGAG, SAT
TĂU-BISTRA, JUDEȚUL ALBA, ÎNTOCMITĂ DE DATA CAD SYSTEM SRL
conform P.U.Z.-ului din august 2013,Proiectant general S.C. Capitel
Proiect S.R.L. ,Nr. proiect 41/2010 .

Inițiator
P.H.– Jinar Constantin – primar

7.Proiect
de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică
a unor imobile terenuri, situate în Luncile Prigoanei, aflate în
proprietatea privată a comunei Șugag .

Inițiator
P.H.– Jinar Constantin – primar

8.Raport
anual de activitate a consilierilor locali precum și al
viceprimarului pentru anul 2019.

9.Probleme
curente. Interpelări.Diverse.

Nr.
crt
Numele
şi

Prenumele

Semnătura Obs Nr.
crt
Numele
şi

Prenumele

Semnă-tura Obs
1. AVRAM DUMITRU

7. DECOANCĂ DUMITRU

2. BÎRSAN DUMITRU

8. GROSU GHEORGHE

3. CATALINA
DORIN

9. MIHĂILĂ
GHEORGHIŢA

4. CERNAT ION

10. MUREŞAN ELENA

5. CERNAT PETRU-RADU

11. ŞTEFAN ION

6. CRĂCIUN IOAN

Şugag,
la 19 martie 2020

PRIMAR,

JINAR
CONSTANTIN

Post-ul Ședinţă ordinară a Consiliului Local Șugag apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Sebes Ziarul Apulum


Spread the love

Comentarii

Comentarii