Poliția Locală Sebeș – număr scurt de apel 0358-919

Spread the love

Poliția Locală a Municipiului Sebeș are, începând de astăzi, un număr scurt
de apel: 0358-919.

Cetățenii pot sesiza astfel, orice probleme ale comunității care intră în
sfera de competență a Poliției Locale. În conformitate cu prevederile Legii
155/2010, care reglementează activitatea poliției locale, coroborate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale,
această structură acționează cu prioritate în vederea respectării
prevederilor legale pe linia ordinii și liniștii publice, a circulației
rutiere, a menținerii curățeniei, a respectării normelor legale de poluare
de către cetățeni și veghează la respectarea legilor privind protejarea
polulației împotriva activităților ilicite de comert. De asemenea, poliția
locală are atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea
și descoperirea infracțiunilor în domeniile de activitate prevăzute prin
lege.

Menționăm faptul că alarmarea nejustificată a instituțiilor menite să
asigure odinea și liniștea publică constituie contravenție și se
sancționează cu amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei. De asemenea, în
conformitate cu legislația în vigoare, apelurile efectuate la numărul scurt
0358-919 se înregistrează.


Spread the love

Comentarii

Comentarii