O F E R T A E L E C T O R A L Ă a candidaților Partidului Social Democrat la funcțiile de primar – Petru Romi DRAGOSIN și consilieri locali ai Municipiului SEBEȘ.

Spread the love

facebook-dragosin-consiliuStimați Concetățeni,

 

Am decis să candidez la funcția de Primar al Sebeșului, motivat fiind de experiența managerială acumulată în mai multe funcții administrative pe care le-am iîndeplinit în cei peste 30 de ani de vechime în munca prestată până în prezent. Această motivație este cu siguranță una de natură pragmatică și firească pentru că în opinia mea și a Partidului Social Democrat, omul potrivit pentru o astfel de funcție nu trebuie să fie viitor stagiar în administrație ci trebuie să aibă expertiza necesară, ca din prima zi de mandat să trecă la punerea în operă a Ofertei Electorale prezentate în campania electorală.Poza prima zi

Insă, cea mai importantă motivație rămâne cea de cetățean al Sebeșului, responsabil față de generația lui, cea a copiilor, a parinților și a bunicilor lui față de orașul în care s-a născut, a crescut, a invățat, și-a crescut copii și s-a desăvârșit profesional. Astfel credința mea este că Sebeșul are resursele umane competente necesare pentru a conduce cu competență propria urbe, iar azi Partidului Social Democrat prin echipa de consilieri aliniată în alegeri și prin candidatul la funcția de primar oferă oportunitatea celorlalți concetățeni să se alinieze acestei păreri și să-și voteze pentru viitor o conducere autohtonă pentru următorul mandat și să nu apeleze la importuri păguboase, frumos ambalate, aparent scumpe dar care nu au și nu pot avea aceleași sentimente de afectivitate pentru Sebeș cum o au cei cu vechi state în acest municipiu.

 

Dacă ar fi să concretizez obiectivele pe care eu împreună cu echipa mea ni le-am propus în mandatul 2016-2020 pentru Sebeș, cred că ar fi bine de precizat de la bun început câteva elemente care desigur vor influența punerea în operă a acestora:

posibilitățile reale ale bugetului local în ceea ce privește veniturile acestuia care să permită efectuarea cheltuielilor necesare realizării acestor obiective. Din acest punct de vedere pornind de la execuția bugetului pe anul 2015, gradul de încasare al veniturilor s-a situat la nivelul de 94,73% încasându-se astfel venituri totale de 57.168,92 mii lei. Acest lucru este unul îmbucurător și generează premize pozitive atât în ceea ce privesc veniturile în sine cât și din perspectiva contractării unor credite nerambursabile din fonduri structurale pentru care s-ar putea asigura cofinanțarea relativ usor sau chiar în ceea ce privește contractarea unor credite de investiții, bonitatea Municipiului Sebeș fiind una pozitivă. Ca o concluzie care s-ar desprinde ar fi aceea că în principiu veniturile bugetului local completate sau nu cu alte surse suplimentare permit derularea unui program investițional consistent;

legislația privind derularea achizițiilor publice care cel putin până cand va mai fi în vigoare (O.U.G. nr. 34/2006 și O.U.G. nr. 54/2006) cu toate actele normative care au completat-o de-a lungul timpului (de cateva săptămâni este adoptat un nou act normativ privind achizițiile publice însa nu este încă conturată o experiență privind aplicarea lui), prin rigiditatea excesivă a acesteia au îngreunat extrem de mult derularea investițiilor și nu numai. Această legislație conducea la situații aberante prin care o investiție importantă promovată la început de mandat avea șanse mici să poată fi finalizată până la sfârșitul acestuia;

calitatea și mai ales dorința de implicare a personalului din primarie și serviciile publice de interes local care sunt practic cei puși în situația de a pune în opera sarcinile ce decurg din ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local și cele ale Primarului dublat de calitatea lui de Ordonator Principal de Credite. Pentru a putea performa este obligatoriu ca să se realizeze o îmbunătățire substanțială a eficienței activității acestora atât sub aspect cantitativ cât și sub aspect calitativ. Dezvoltarea unei relații de colaborare între administrația locală și agenții economici.

masura în care va exista un sprijin consistent din parte cetățenilor din Sebeș în ceea ce priveste actul administrativ, la modul general, în special prin construirea unei opinii publice obiective, neinfluențată de frustrările unora, care să sprijine toate acțiunile pozitive emanate din zona administrației și care să ințeleagă și să explice alături de primar deciziile luate.

Toate aceste lucruri, prezentate mai sus, am ținut să le precizez în special pentru a arăta maniera realistă de la care am pornit atunci când am elaborat Oferta Electorală. Orice altă abordare este doar demagogie însoțită de populism ieftin.

Trecând acum la elementele concrete ale Ofertei Electorale vă propun abordarea ei pe mai multe planuri astfel:

 1. INVESTITII ȘI REPARAȚII
 2. INVESTIȚII ȘI REPARAȚII începute în mandatul anterior care se vor finaliza în acest mandat sunt:

În ceea ce privesc investitiile din Sebeș este important să precizăm că este necesară mai întâi finalizarea celor începute în mandatul anterior și în același timp demararea unor investitii noi.

 

I.Modernizare străzi:

Faza-execuție: SEBEȘ modernizarea următoarelor străzi: Ion Creangă, Abatorului, Spicului, Cibanului, Tipografilor, Bujorului, pe care le vom finaliza până la sfârșitul acestui an;

-Faza-studiu de fezabilitate: SEBEȘ modernizarea urmatoarelor străzi: Tineretului, Arini, Zăvoi, Crângului, Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna de Aur, Sticlarilor;

-Faza-D.A.L.I.: SEBEȘ reabilitare străzi: Progresului – tronsonul 2, modernizare străzi: Morii, Primaverii, Oituz, Crișan;

-Faza-D.A.L.I.: PETRESTI modernizarea urmatoarelor strazi: Unirii, Gradinilor, Mihai Eminescu;

-Faza-D.A.L.I.: LANCRAM modernizarea strazilor: Ulita de Mijloc, Ulita de Sus.

           

 1. Reparații străzi, se vor realiza pe baza unui contract cadru astfel:

-se va turna covor asfaltic în LANCRĂM pe strada Veche, în RĂHĂU pe strada Principală, în SEBEȘ pe strada Peneș Curcanu, Călugăreni, Spitalului, Unirii, Aviator Olteanu și în PETREȘTI pe strada Dobrogeanu Gherea;

-refacere trotuare în LANCRĂM pe strada Principală, inclusiv porțiunea dintre Boema și cimitir;

 

III. Alimentări cu apă și canalizări:

-Faza-executie: Alimentare cu apă potabilă a localității RĂHĂU;

-Faza-executie: Extindere rețea canalizare pe strada Bujorului din SEBEȘ;

-Faza-proiect tehnic: Reabilitare rețelei de apă pe strada Progresului – tronsonul 2 din SEBEȘ;

-Faza-studiu de fezabilitate: Rețea de canalizare a localității RĂHĂU.

 

IV.Amenajare imobile:

-Faza-executie: Reabilitare și extindere clădire Primaria Municipiului SEBEȘ;

-Faza-proiect tehnic: Amenajare Biblioteca Municipală Sebeș, str. Mihai Viteazul, nr.39;

-Faza-studiu de fezabilitate: Complex Sportiv și Recreere Parcul Arini SEBEȘ;

-Plan Urbanistic Zonal RĂHĂU– Construire clădire de vestiare la terenul de fotbal.

 

V.Investitii S.P.A.P. – Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului.

-Faza-proiect tehnic: SEBEȘ, Cartier Valea Frumoasei – Schimbare de destinatie Centrala termică în Gradiniță;

-Faza-proiect tehnic: SEBEȘ, Cartier Lucian Blaga – Schimbare de destinatie Centrală termică în Casa Artelor;

-Faza-proiect tehnic: SEBEȘ, Amenajare pistă de alergare la Stadionul de Fotbal din Arini;

-Faza-proiect tehnic: SEBEȘ, Extindere iluminat public pe străzile: Dorin Pavel, Drumul Sibiului, Mărășești, Valea Frumoasei, Augustin Bena și PETREȘTI: 1 Mai, Valea Sebeșului;

-Faza-D.A.L.I.: RĂHĂU – Schimbare destinatie Atelier Productie în Gradiniță;

 

Investițiile aflate în faza de execuție, majoritatea se vor finaliza anul acesta și începutul anului viitor. Pentru cele aflate în faza de studiu de fezabilitate, proiect tehnic sau D.A.L.I. se vor parcurge în continuare toti pașii legali până la finalizarea execuției.

 

 1. INVESTIȚII ȘI REPARAȚII NOI propuse:

În ceea ce privesc investițiile, care le vom realiza în condițiile în care vom fi aleși, acestea vizează câteva direcții de dezvoltare la care azi Municipiul SEBEȘ este deficitar. Dacă azi în SEBEȘ dezvoltarea economică a municipiului este pe un trend crescător, investițiile economice atât românești cât și investițiile economice străine asigurând un număr impresionant de locuri de muncă și contribuind decisiv la creșterea veniturilor la bugetul local, celelalte elemente care pot completa pozitiv ambientul unui oraș atrăgător și interesant atât pentru Sebeșeni dar și pentru cei care sunt în vizită în SEBEȘ sunt deficitare, în acest context propunem următoarele direcții de dezvoltare:

 

 1. Reabilitarea Centrului Istoric al Municipiului Sebeș astfel încât să punem în valoare elementele care vizează calitatea de burg german a Sebeșului după modelul altor orașe similare transilvanene ex. Brasov, Sibiu. În acest context această investiție importantă se află și pe lista monumentelor istorice elaborată de Ministerul Culturii din Romania. Este vorba de porțiunea de oraș delimitată de strazile Traian, Dorin Pavel, Peneș Curcanul, Calărași și Parcul Tineretului și se vor avea în vedere urmatoarele categorii de lucrari:

-reabilitarea unde este cazul a tuturor retelelor de apă și canalizare pe străzile din interiorul acestei zone;

-reabilitarea rețelelor de alimentare cu gaze naturale și energie electrică prin realizarea acestor rețele subteran;

-transformarea tuturor străzilor în zone pietonale cu acces auto limitat doar pentru riverani sau pentru aprovizionarea spațiilor comerciale sau de alimentație publică;

-realizarea pentru aceasta zona a unui iluminat public ornamental specific zonelor istorice similare;

-dotarea zonei cu mobilier urban;

-amenajarea în zona din față a Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș a unei piațete – Piata Mică și construirea în centrul acesteia a unui monument ecvestru. Este absolut necesar realizarea unui astfel de monument, Sebeșul fiind deficitar din acest punct de vedere, el fiind în fapt o solicitare mai veche a cetățenilor municipiului nostru;

-reabilitarea tuturor caselor și cladirilor existente în zona Centrului Istoric;

-reabilitarea zidului cetății cu turnurile aferente după ce în prealabil se va solicita trecerea acestui ansamblu în domeniul public al Municipiului Sebeș din domeniul public al statului român;

-realizarea unei alei pietonale pe toata circumferinta zidului cetatii;

-reabilitarea Parcului Tineretului în forma lui extinsă până la Cartierul Aleea Lac care să fie transformat intr-o oaza de verdeata la intrarea în Centrul istoric al municipiului.

 

Obs.: Vom realiza această investiție prin atragerea de fonduri nerambursabile, astfel se va genera în Sebeș un grad mare de atractivitate pentru cei care vizitează Sebeșul și cu siguranță va genera refacerea acelui sentiment de mandrie al concetățenilor noștrii cu orașul lor.

 

 1. Promovarea unor investiții și reparații pentru rezolvarea unor probleme punctuale de larg interes, astfel:

– demararea unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea Parcului Arini (piste de biciclete, role, zone de recreere);

– urgentarea realizării studiului de fezabilitate pentru Ștrandul din Arini astfel încât să putem realiza această investiție cu fonduri nerambursabile;

– demararea reabilitării termice a blocurilor de locuințe prin anvelopare și instalarea de panouri solare pentru reducerea cheltuielilor cu încălzirea apei, investiții ce le putem realiza din fonduri nerambursabile cu condiția constituirii în asociații de proprietari;

– modernizarea cartierului Colonie (lucrări de canalizare, spații verzi și spații de joacă copii, extinderea sistemului de iluminat public);

– modernizarea străzilor: Scurtă, 24 Ianuarie, Oituz din Petrești, Secașului, Florilor și Cânepiști din Sebeș;

– demarare studiu de fezabilitate pentru modernizarea cartierului de blocuri din Balta Joagărului din Sebeș și a carierului construit în Arini Lancrămului;

– modernizarea sistemului de iluminat public în cartierul Valea Frumoasei, Aleea Parc din Sebeș și a străzilor Păcii, Industriilor și Rozelor din Petrești;

realizarea de lucrări de extindere a alimentării cu energie electrică în toate cartierele nou construite din municipiu: la ieșire din Sebeș spre Petrești pe partea dreaptă, în Lancrăm – Carierul construit în Arini Lancramului, Petrești – Cartierul nou construit în zona străzii Simion Barnuțiu, Str. Valea Sebeșului la ieșire din Petrești spre Săsciori, etc.;

– realizarea unui sistem de supraveghere video a punctelor importante din municipiu pentru creșterea siguranței și scăderea infracționalității;

– accesul gratuit la internet wireless în școli, instituțiile din subordinea primăriei și alte spații publice;

– implementarea unui sistem informatic în cadrul primăriei pentru eficientizarea activității și reducerea timpilor de așteptare în vederea soluționării cererilor cetățenilor;

– reabilitarea Căminelor Culturale din Lancrăm, Răhău, Petrești și a clădirii fostului bar din Răhău (Făgădău);

– realizarea unui trotuar pentru a asigura accesul pietonal al angajaților ce lucrează în zona industrială de la ieșirea din Sebeș spre Vințu de Jos;

– reparații în cartierul Valea Frumoasei, Aleea Parc și la toate străzile la care se impun astfel de lucrări;

– efectuarea unor reparații la rigole pe străzi astfel să asigurăm o scurgere a apelor pluviale corespunzătoare;

-reabilitarea străzilor din cartierul romilor din Sebeș și Petresti și extindere iluminat public pe aceste străzi;

– împrejmuirea spațiilor de joacă pentru copii;

– demararea unui studiu de oportunitate în vederea reamenajării Pieții ”Dacia” din Sebeș;

-se are în vedere găsirea unei soluții de preluare în patrimoniul municipiului a fostului pod CFR de peste Râul Sebeș din Cartierul Joagăr și transformarea lui în pod pietonal și în funție de posibilități chiar în pod rutier;

– realizarea unui drum de acces la Râpa Roșie din zona podului peste Secaș la ieșire spre Daia-Română;

– construirea unui pod rutier și pietonal la Lancrăm care să permită deplasarea cetățenilor mai ușor către Cutină și terenurile agricole din zonă cât și spre Râpa Roșie;

– înființarea unor cluburi ale pensionarilor în cartierele de blocuri din Sebeș;

– reamenajarea zonei pieții din cartierul Mihail Kogălniceanu;

– reamenajarea terenurilor de sport din cartierul Mihail Kogălniceanu;

– lucrări de reparații și întreținere la drumurile vicinale astfel încât accesul la terenurile agricole să se facă în condiții cât mai bune;

– construirea unui adăpost pentru câinii fără stăpân și gestionarea acestei problem în conformitate cu legea;

– locuințe pentru tineri;

– realizarea unei zone special amenajate pentru activități de picnic în Lancrăm;

– realizarea unui teren de fotbal în Lancrăm;

– susținerea cultelor indiferent de confesiunea religioasă.

 

III. Investiții și reparații pentru dezvoltarea și extinderea infrastructurii din învățământul din Sebeș. În momentul de față numărul grădinițelor, școlilor, liceelor care funcționează în municipiu trebuie să fie în creștere iar spațiile în care funcționează sunt insuficiente. Apar în acest context situații extrem de neplăcute când o școală funcționează în mai multe clădiri, elevii și profesorii fiind puși în situația neplacută să fugă de la o clădire la alta afectând astfel desfășurarea în bune condiții a actului de învățământ. În acest context propunem:

-finalizarea gradinitei din Cartierul Valea Frumoasei, construita prin reabilitarea fostei Centrale termice;

-extindere corp clădire Liceul Tehnologic Sebeș, str. Viilor, prin suplimentarea cu un număr corespunzător de săli de clasă de așa manieră încât să nu mai fie necesară deplasarea profesorilor și elevilor către alte corpuri de clădire de invățământ. Tot la această școală avem în vedere și găsirea unei soluții de construire a unei clădiri pentru atelierele școală care în acest moment funcționează la Colegiul National ”Lucian Blaga”;

-reabilitarea terenurilor de sport și a bazelor sportive de la școlile unde nu s-a făcut acest lucru până în prezent

– realizarea unui contract cadru pentru lucrări de reparații la școli și grădinițe, gestionat de către primărie.

 

 1. Continuarea actiunilor de finantare a Spitalului din Sebeș care trebuie să-și recapete renumele care l-a avut cu câteva decenii în urmă, în acest context se propun două direcții de acțiune și anume:

-finanțarea achiziției de aparatură necesară actului medical și reabilitarea spațiilor în care funcționează spitalul, acolo unde este cazul;

-achiziția de pe piața liberă a unor apartamente care ulterior să fie apartamente de serviciu pentru medicii tineri care trebuie sa preia și să dezvolte activitatea medicală în perioada urmatoare. Una dintre principalele probleme pe care Spitalul din Sebeș le are este deficitul de medici.

 

 1. 2. Întărirea Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului. Aspectul Municipiului Sebeș mai ales în ceea ce privește aspectele legate de curățenie, întreținere a carosabilului, a trotuarelor al mobilierului urban, a spațiilor verzi, precum și alte aspecte generale de administrare sunt apanajul serviciului de interes local denumit prescurtat S.P.A.P. De multe ori traversând orașul avem parte de o imagine neprietenoasă a acestuia iar în alte situații chiar de una agasantă. Acest lucru se datorează unei implicări necorespunzătoare a acestui serviciu. Dacă ar fi să dăm un exemplu în acest sens credem că Sebeșul are cele mai slab intreținute spații verzi dintre orașele din zonă, ca să nu mai vorbim de sensurile giratorii care sunt unele oaze de buruieni și arată total necorespunzător. În acest context propunem următoarele direcții de acțiune:

-evaluarea capacitatii de acoperire cu lucrari de administrare a acestui serviciu la nivelul municipiului;

-externalizarea unui număr de servicii pe care S.P.A.P.-ul nu-l poate acoperii;

-întărirea capacității de urmarire și control a serviciilor prestate;

-asigurarea finanțării necesare derulării tutror acestor activități.

Acest lucru v-a genera revenirea Sebeșului la acel aspect de oraș curat, cu străzi spalate pe timp de vară, cu spații verzi întreținute, cu carosabile reparate, etc.

 

 1. Fiscal.

In ultimii ani s-au introdus în intravilanul municipiului, prin realizarea de planuri urbanistice, mai multe terenuri din extravilanul municipiului. Pe aceste terenuri s-au executat construcții de case sau de obiective economice cu respectarea conditiilor impuse de zonele de protectie față de magistralele de gaze naturale, de liniile de medie și înaltă tensiune și magistralele de alimentare cu apă. Practic pe aceste zone de protecție nu se poate construi nimic însa impozitarea acestora se face la fel ca și terenurile construite. În acest context propunem scoaterea terenurilor din zonele de protecție ale acestor magistrale în extravilanul municipiului și reducerea impozitării acestora la nivelul impozitarii terenurilor extravilane.

 

 1. Social.

In ceea ce privește aspectul social al prezentei Oferte Electorale acesta vizează patru aspecte și anume:

 1. Accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru grupuri defavorizate, în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din cartierele mărginașe:
 • Analize medicale gratuite;
 • Intăbulări locuințe gratuit;
 • A doua șansă – scolarizare gratuită pentru adulți;
 • 20% din valoarea fondurilor accesate vor fi folosite pentru dezvoltarea infrastructurii;

 

 1. Prestatiile sociale – în acest context vom fi alaturi de acei concetățeni cu probleme deosebite și vom continua să asigurăm plata cu celeritate a acestor prestații și anume:

-ajutoare sociale;

-ajutoare de urgenta și de înmormântare;

-ajutoare pentru încalzirea locuinței;

-alocații de stat;

-alocații pentru susținerea familiei;

-indemnizații de creșterea a copilului;

-asistenți personali;

-marginalizare socială.

 

 1. Protecția copilului – activitate care va fi susținută în principal prin Centrul de Zi de la Petrești și Centrul de Zi pentru persoane cu dizabilități din Sebeș, dar și prin celelalte activități care vizează responsabilitațile legale a acestui serviciu.

 

 1. Protecția adulților – activitate care va fi susținută prin Centrul de Ingrijire la domiciliu, Centrul de zi pentru persoane vârstnice, Cantina de ajutor social și Caminul pentru persoane vârstnice.

 

 1. Cultura.

 

În ceea ce privește cultura în municipiul Sebeș, prezenta Ofertă Electorală propune două direcții de dezvoltare și anume:

-întărirea principalei instituții de cultură din municipiul Sebeș și anume Centrul Cultural ”Lucian Blaga” cu toate componentele ei Casa de Cultură ”Lucian Blaga”, Muzeul Municipal ”Ioan Raica”, Casa Memoriala ”Lucian Blaga” și Biblioteca Municipală Sebeș. Întărirea activității acestei instituții presupune:

– extinderea infrastructurii – este vorba de construirea Bibliotecii Municipale Sebeș, pe str. Mihai Viteazul nr.39, sediul acesteia fiind unul impropriu azi;

-implicarea mai consistentă a acestei instituții în derularea principalelor manifestări culturale de interes național și internațional care se desfașoară azi în Municipiul Sebeș. Aceste manifestări sunt: Festivalul Internațional ”Lucian Blaga”, Conferința tehnico-științifică ”Profesorul Dorin Pavel Fondatorul Hidroenergeticii Romanesti”, Zilele Muzicale ”Carl Filtsch”, Festivalul național de muzică populară ”Felician Farcasiu” și Festivalul Național de Teatru pentru Liceeni ”Radu Stanca”. Când vorbim de implicare consistentă nu ne referim la organizarea acestor manifestări ci la creșterea calitativă a acestora în sensul consolidării statutului lor de manifestări naționale și internaționale față de alte manifestări similare, întărirea parteneriatului cu Academia Română, Fundația Europeană Nicolae Titulescu, Universitatea Tehnica Cluj și demararea unui parteneriat cu Universitatea ”Babes-Bolyai” Cluj mai ales în ceea ce privește desfășurarea Festivalului International ”Lucian Blaga” într-un format, pe o perioadă mai mare, care să presupună derularea de manifestări la Lancrăm, Sebeș și Cluj-Napoca;

-creșterea numărului de manifestări culturale de interes local și județean și întărirea parteneriatelor cu asociațiile și fundațiile culturale de pe raza municipiului și nu numai;

-derularea celorlalte manifestări culturale din Programul manifestărilor culturale din municipiul Sebeș;

-asigurarea unei finanțări corespunzătoare acestei instituții;

– atragerea către instituțiile de cultură din Sebeș a persoanelor interesate de astfel de activități;

 

Avem în vedere faptul că pe raza municipiului există un număr din ce în ce mai mare de persoane absolvente de doctorate în filologie, filosofie, etc., care ar putea fi un sprijin tehnic important în organizarea diverselor manifestări culturale. Este important ca astfel de persoane, care la rândul lor să fie susținute de Centrul Cultural și în acest sens propunem publicarea tuturor Tezelor de Doctorat pentru persoanele posesoare ale unor astfel de titluri stiintifice.

 1. Sport.

 

În domeniul sportului propunem susținerea acestei activități pe două direcții, astfel:

-o primă direcție este legată de asigurarea infrastructurii sportive necesare practicării sportului de cât mai multe persoane. În capitolul investiții am cuprins o parte din aceste categorii de lucrări ce se propun a se face la diversele școli din municipiu. Aceste investiții sunt completate de o altă importantă investiție care vizează finalizarea bazei sportive din Arini. Aici s-au făcut până acum o serie de lucrări importante însă este nevoie de finalizarea integrală a reabilitării acestei baze sportive care să cuprindă și terenurile de fotbal (cel principal și cel de antrenament), pistă de alergare, tribunele în potcoavă ce trebuiesc construite, aleile de acces și iluminatul acestei baze în integralitatea ei. Ne dorim ca la această bază să putem organiza diverse competiții sportive de masă pentru doritorii de sport sau să fim gazda unor competiții profesioniste. Amenajarea unor terenuri de sport sintetice acoperite pentru facilitarea desfășurării de competiții sportive în perioada de iarnă. Construire clădire vestiare și tribune la terenul de fotbal din Răhău. Realizarea unui teren de fotbal în Lancrăm. Reamenajarea terenurilor de sport din cartierul Mihail Kogălniceanu. Amenajarea pe perioada de iarnă a unui patinoar artificial.

-a doua directie se refera la organizarea unui numar cât mai mare de competiții sportive de masă la nivelul municipiului și permanentizarea acestora prin înființarea unui departament sportiv în cadrul primăriei.

In ceea ce privește sportul de performanță propunem susținerea lui prin punerea la dispoziția echipelor de handbal și fotbal a bazelor sportive și premierea de către Municipiul Sebeș a echipelor cu rezultate deosebite.

 

Această Ofertă Electorală cuprinde elemente care sunt necesare a fi realizate în Municipiul Sebeș într-o perioadă imediat următoare. Ele vor putea fi finalizate pe parcursul unui mandat sau altele vor depășii această perioadă, în spiritul normalității în politică și administrație. Așa cum ne-am propus continuarea investițiilor începute și nefinalizate în mandatul care în curând se va termina este absolut necesar ca o atare poziție să se manifeste și în viitor de așa natură încât să ne putem bucura de un Municipiu Sebeș care să satisfacă cât mai bine exigentele unui oraș european.


Spread the love

Comentarii

Comentarii