Măsurile adoptate de către DGASPC Alba în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19

Spread the love

În contextul măsurilor aplicate pentru prevenirea răspândirii virusului COVID19 și în contextul decretării la nivelul României a stării de urgență, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba suspendă accesul cetățenilor în sediul instituției.

Ne
adresăm locuitorilor județului Alba cu rugămintea de a limita pe
cât posibil

deplasarea
la sediul instituției noastre, fiind de preferat ca activitatea de
relații cu publicul să fie realizată prin telefon, corespondență
poștală sau electronică.

Pentru
transmiterea unor documente sau a unor petiții, aveți la dispoziția
dumneavoastră următoarele date de contact:

Adresă
poștală: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, Alba Iulia, Alba,
510207

E-mail:
dgaspc@protectiasocialaalba.ro;

Pentru
probleme urgente, apelaţi numerele de telefon:

0258–818
266; 0358-401538; 0741–818 074; 0755-069 444; 0258 – 833 230

fax:
0258/817- 037;

De asemenea, la nivelul instituției noastre au fost instituite
următoarele măsuri de

interes
pentru locuitorii județului Alba, ca urmare a prevederilor
Decretului nr. 195/2020:

I.
Prelungirea valabilității certificatelor de încadrare în grad de
handicap:

Până
la încetarea stării de urgență, certificatele de încadrare a
copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent
maternal, eliberate de Comisia pentru Protecția Copilului Alba,
precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap
pentru persoane adulte eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap Alba, a căror valabilitate expiră în perioada
de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea de drept,
pentru perioada stării de urgenţă (în conformitate cu prevederile
art. 39 din anexa nr. 1 a Decretului nr. 195 din 16 martie 2020
privind instituirea stării de urgenţă, emis de Preşedintele
României .

II.
Emitere/reînnoire certificate de încadrare în grad de handicap:

Toate
cererile de evaluare/reevaluare și documentele în vederea
încadrării în grad de handicap pentru copii și persoane adulte
pot fi transmite prin una dintre următoarele modalități:

Prin
servicii poştale sau curierat (documentele vor fi transmise în
format original).

Prin
poșta electronică la adresa:

,,sec_copii_ab@protectiasocialaalba.ro”,
privind încadrarea în grad de handicap a copilului și
,,sec_adulti_ab@protectiasocialaalba.ro”, privind încadrarea în
grad de handicap a persoanei adulte. Ulterior, beneficiarilor le
revine obligativitatea transmiterii documentelor în original prin
serviciile poștale.

3.
Depunerea documentelor în original la primăria de
domiciliu/reședință de către persoana solicitantă/reprezentant
legal sau de către o altă persoană fizică. Dosarul va fi transmis
la DGASPC Alba de către primăria din localitatea de
domiciliu/reședință la care a fost efectuată depunerea acestuia,
în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Evaluarea
cererilor de încadrare în grad de handicap se realizează în baza
documentelor existente la dosar.

Certificatele
de încadrare în grad și tip de handicap a persoanelor care
solicită pentru prima dată încadrarea vor avea valabilitate doar
în perioada stării de urgență. La încetarea stării de urgență,
toate aceste persoane vor fi reprogramate pentru evaluare în fața
specialiștilor din cadrul serviciilor de evaluare complexă –
copii și adulți.

III.
Se suspendă toate demersurile de potrivire practică a familiei
adoptatoare cu copilul adoptabil pe perioada decretării stării de
urgență. Motivația care stă la baza acestei decizii este că,
scopul potrivirii practice este de a produce apropiere între părțile
implicate (familie/persoană – copil), fiind astfel imposibilă
respectarea instrucțiunilor de instituire și aplicare a regulilor
minime de protecție, respectiv purtarea măștilor de protecție și
menținerea unei distanțe sigure. De asemenea, se suspendă
activitatea de consultare a profilului copilului greu adoptabil de
către familiile adoptatoare. Familiile care au programare vor fi
anunțate telefonic de către angajații Biroului Adopții și
postadopții din cadrul DGASPC Alba.

IV.
În perioada stării de urgență biletele gratuite de călătorie,
rovinietele, cardurile europene pentru dizabilitate și legitimațiile
de transport urban nu se vor acorda personal, ci vor fi trimise prin
intermediul serviciilor poștale, cu confirmare de primire din partea
solicitantului îndreptăţit, în baza cererii trimise de persoana
cu handicap sau de reprezentantul legal al acesteia.

Solicitantul
– persoana adultă cu certificat de încadrare în gradul grav și
accentuat, reprezentantul legal al adultului sau copilului cu
dizabilități, asistentul personal al persoanei cu dizabilități
sau altă persoană cu împuternicire notarială în acest sens, dată
de către persoana cu dizabilități/reprezentant legal va putea
solicita printr-o cerere eliberarea biletelor de călătorie
gratuite, a cardurilor europene pentru dizabilitate, a rovinietelor
și a legitimațiilor de transport urban;

Cererea
solicitantului trebuie să cuprindă: nume, prenume, numărul și
seria actului de identitate, codul numeric personal, adresa de
domiciliu completă, numărul și data certificatului de încadrare
în grad de handicap, calitatea în care se solicită eliberarea
facilităților menționate mai sus, datele personale de contact
(telefon, fax, adresa de poștă electronică);

Cererea
va fi trimisă către Direcția Generală de Asistența Socială și
Protecția Copilului Alba prin poștă, curier rapid, fax: 0258
-0817037 sau e-mail: dgaspc@protectiasocialaalba.ro,
sec_copii_ab@protectiasocialaalba.ro, de către solicitant sau
asistentul social de la primăria de domiciliu/reședință a
persoanei cu dizabilități;

Biletele
de călătorie gratuită, rovinietele, cardurile europene pentru
dizabilitate și legitimațiile de transport urban vor fi trimise
către solicitant prin serviciile poștale, în plic, la care se
atașează formularul de confirmare poștală de primire a
documentului.

V.
Suspendarea audiențelor la sediul DGASPC Alba, cu excepția
situațiilor care impun de urgență, caz în care acordarea
audienţelor se realizează telefonic (conform programului de
activitate al instituţiei: în fiecare zi lucrătoare din săptămână,
în intervalul orar 8,00 – 16,00).

Post-ul Măsurile adoptate de către DGASPC Alba în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Sebes Ziarul Apulum


Spread the love

Comentarii

Comentarii