Finanțare europeană pentru stagii de practică adresate elevilor și studenților

Spread the love

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, aferent Axei prioritare 6 Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.IV. “Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă, a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituire și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie”, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de peste 47,8 mil. euro.

Finanțarea din cadrul acestui apel vizează creșterea numărului de absolvenți care își găsesc un loc de muncă și se concentrează, în principal, pe programe de învățare la locul de muncă destinate elevilor din ciclul gimnazial şi liceal și persoanelor din învăţământul post-liceal, inclusiv celor care urmează cursurile unor şcoli de maiştri.

Solicitanți și parteneri eligibili:

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta;
Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate;
Angajatori (în calitate de parteneri de practică);
Asociații profesionale;
Camere de comerț și industrie;
ONG-uri;
Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională.
Activitățile sprijinite:

Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între unităţile de învăţământ şi partenerii de practică;
Organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă (internship/traineeship, stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologic, etc);
Organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competițiilor și târgurilor pentru firme de exercițiu;
Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi, concentrate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii;
Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local.
Grupul țintă vizat de acest apel de proiecte:

Elevi;
Elevi din școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ;
Studenți
Regiunile României vizate prin acest apel sunt cele mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru. În cadrul acestui apel, solicitanții pot obține finanțare între 75.000 și 500.000 euro pentru un proiect, iar perioada maximă de implementare este de 24 de luni.

– See more at: http://feun.ro/finantare-europeana-pentru-stagii-de-practica-adresate-elevilor-si-studentilor-00641#sthash.pZPl6CCl.dpuf


Spread the love

Comentarii

Comentarii