Dezbatere publică la sediul primăriei municipiului Sebeș

Spread the love

Municipiul Sebeş aduce la cunoştinţă cetăţenilor că, în data de 13.02.2020, ora 1600, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, str. Parc Arini nr. 1, va avea loc dezbaterea publică, conform HCL nr. 177/2015 a documentației tehnico-economice:

Extindere rețea canalizare menajeră” – strada Mihai Eminescu, loc. Petrești, Municipiul Sebeș, județul Alba – faza Studiu de fezabilitate.

Invităm pe toţi cei interesaţi să participe la dezbaterea documentaţiei sus amintite.

PRIMAR

Dorin Nistor


Spread the love

Comentarii

Comentarii