Cum poți face la Sebeș o administrație eficientă?

Spread the love

Răspunsul la o astfel de întrebare pare a fi cheia viitorului mandat al administrației locale din Sebeș. Aparențele de azi par a ne conduce la concluzia că, din acest punct de vedere, există mari probleme care fac din administrația acestui municipiu bogat și prosper economic și social, una greoaie neconectată la necesitățile localității, extrem de statică, incapabilă de a folosi cadrul legal existent pentru găsirea de soluții la problemele curente dar capabilă însă, să găsească cu rapiditate acele argumente care să blocheze derularea unor proiecte necesare și utile pentru cetățenii ei. Și cred că nu este doar aparența ci este chiar realitate.

Cum se va putea oare pune în mișcare, în sens pozitiv și eficient, acest mecanism al administrației publice din Sebeș și mai cu seamă care sunt cauzele acestei ineficiențe? În mod normal, dacă am avea în vedere teoriile privind managementul instituțiilor publice, am putea să afirmăm că este vorba de un management defectuos. Adică acest lucru ar însemna incapacitatea managerului de a folosii resursele umane de care dispune și mai ales de organizare a acestora în sensul unei eficiențe maxime. Analizând însa mai profund problema, constați că de fapt nu există foarte multe resurse umane pregatite corespunzator funcției publice ocupate sau dacă există acestea nu sunt motivate de a face eforturile necesare pentru a-și îndeplinii cu competența și eficiență sarcinile de serviciu și mai ales de a-și asuma responsabilitatea activității prestate. Nu vreau să spun prin aceasta ca toți funcționarii publici din administrația din Sebeș cu serviciile publice aferente sunt incompetenți. Există și astfel de situații cu siguranță, însa există în același timp și funcționari care preferă să tergiverseze rezolvarea problemelor de serviciu, invocând diverse tertipuri de legalitate, crezând astfel că poate printr-o atare atitudine se va renunța la un moment dat la ele sau când ele devin ultrascadente, vor lipsi in ziua respectivă de la serviciu și responsabilitatea va fi preluată eventual de către un alt coleg și așa au scăpat de responsabilitate. Cu acest gen de atitudine este foarte greu să poți fi eficient sau să-ți respecți, în calitate de „edil șef – primar”, angajamentele luate față de cetățenii urbei în campania electorală și nu numai. În fond aceste angajamente asumate sunt însumarea tuturor problemelor cu care cetățenii localității se confruntă, probleme care ar trebuii să facă agenda zilnică a administrației, ori această atitudine a funcționarilor demonstrează că ei “specialiștii din administrație” nu au nimic comun cu această agendă. Într-un atare context se naște întrebarea: Ce s-ar putea face? O variantă ar fi să renunți la acei funcționari cu o astfel de atitudine și la cei incompetenți. Cu cine i-ai putea înlocuii. Dacă avem în vedere salariile practicate în administrația publică azi, mult sub importanța rolului lor în societate (de exemplu la Sebeș există responsabilitatea cheltuirii corecte pe an a peste 60.000.000 lei, o responsabilitate nu tocmai nesemnificativă) este greu de crezut că găsești persoane pregătite, experimentate care s-ar angaja în administrație cu un astfel de salariu. Acest lucru s-a incercat de-a lungul timpului și s-a reușit într-o măsură foarte mică. Oricum se poate continua o astfel de actiune. Ai putea să găsești totuși oameni tineri, fără experiență, care neavând încă un loc de muncă ar accepta să se angreneze la o astfel de muncă. Însă pentru această din urmă categorie nivelul de salarizare și deci de motivare ar fi și mai mic și rezultatele, dacă ele vor fi, se vor lăsa așteptate într-un orizont de timp mai îndelungat, și așa trece mandatul. Cu siguranță că soluția optimă este tot aceea de a așeza cât mai bine și mai potrivit pe diversele funcții oamenii existenți tinând seama de pregatirea lor profesională și în același timp pregătirea pentru viitor prin angajări noi a unor tineri care să poată prelua ștafeta activității celor existenți dar nu și “năravul” acestora. Pentru că într-o atare situație să fi eficient este important ca primarul să fie un om cu experiență administrativă în așa fel încât el sa vină cu soluțiile legale ce trebuiesc aplicate și să impartă cu rigurozitate sarcinile, cu termene concrete de realizare a lor, de așa manieră încât acestea să se și realizeze. Dacă pe un astfel de scenariu ar exista o implicare și a viceprimarului într-un astfel de angrenaj, de data aceasta cu competență profesională care se consideră că ar trebuii să o aibe, s-ar crea premizele unei deblocări a ineficienței în administrația publică din Sebeș și aceste lucruri ar contribuii pozitiv la îmbunătățirea aspectului edilitar al municipiului și la îmbunătățirea substanțială a serviciilor publice oferite persoanelor fizice și juridice de către administrație. Toată această activitate laborioasă trebuie să se desfășoare cu transparență și cu respectarea întocmai a legislației în vigoare.

Așa că în final, STIMAȚI FUNCTIONARI DIN ADMINISTRAȚIA DIN SEBEȘ, poate viitori colegi, în condițiile în care voi avea această din urmă calitate nu sunt dispus sub nici o formă să pierd lupta cu INEFICIENȚA DIN ADMINISTRAȚIA din municipiul nostru!! În același timp mă voi strădui să creez un climat de lucru PLĂCUT, DESTINS ȘI PRIETENOS, atât la Primărie cât și la Serviciile publice locale, dar care sa aibă drept principal obiectiv eficientizarea activității, în rezolvarea problemelor contribuabililor din Municipiul Sebeș.

 

 

Petru-Romi DRAGOSIN


Spread the love

Comentarii

Comentarii