Sebeșul va avea în curând „Casa Artelor”

Spread the love

Fosta centrală termică din cartierul Lucian Blaga va fi reabilitată şi transformată în Casa Artelor. În acest sens consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre prin care a fost aprobată documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie la acest obiectiv de investiţii, a cărui valoare se ridică la peste un milion de lei. Clădirea ar putea găzdui, pe lângă atelierele şi expoziţiile de pictură, şi câteva clase de instrumenete muzicale, precum şi cluburile de dans sportiv din localitate. Iniţiativa acestui proiect aparţine viceprimarului Adrian Bogdan.

Clădirea reprezintă un element valoros al patrimoniului construit al municipiului Sebeş prin faptul că poate fi folosit fără a se propune lucrări de demolare a acestuia, iar prin operaţiunile de refuncţionalizare spaţiile interioare pot fi puse în valoare din punct de vedere funcţional.
Intervenţiile se referă în primul rând la refuncţionalizare şi extinderea clădirii centralei termice prin punerea în siguranţă a elementelor structurale (fundaţii, zidării, planşee), apoi prin schimbarea destinaţiei spaţiilor existente şi extinderea pe verticală a acestora prin mansardare şi propunerea unui acoperiş tip şarpantă şi a unei învelilori moderne.
Cu ocazia lucrărilor de refuncţionalizare şi extindere se propune păstrarea tuturor elementelor, demolarea anexei existente şi înglobarea ei în extinderea propusă pentru o mai bună funcţionare a imobilului, reparaţii şi consolidări ale elementelor structurale din beton (cadre stâlpi – grinzi şi planşee), debarasarea spaţiului interior de pereţi nestructurali de compartimentare, umplerea golurilor care nu mai sunt necesare funcţiunii propuse şi crearea de goluri noi funcţionale, precum şi curăţarea elementelor decorative de faţadă pentru a genera o faţadă modernă şi uşor de întreţinut.
Pentru a se putea folosi clădirea pentru destinaţia propusă, sunt necesare, lucrări de: reparaţii/refaceri şi construire.
Sunt necesare următoarele măsuri de reabilitare a structurii existente:
■ reabilitarea betoanelor carbonatate din elementele verticale (stâlpi, socluri) şi orizontale (elementele planşeului) din beton armat prin îndepărtarea betonului carbonatat pe o adâncime adecvată – se va face prin sablare cu nisip obţinut prin concasare.
■ aplicarea de strat nou de beton structural; dacă după îndepărtarea betonului carbonatat se constată că rugina a pătruns pe o adâncime mai mare de 2mm, se va proceda la decuparea barei de armătură afectată de rugină pe lungime mai mare cu 20 diametre şi se sudează un cupon de armătură de acelaşi diametru, cuponul urmând să fie suprapus peste bara existentă cate 10 diametre Ia fiecare capăt;
fc reabilitarea stratului de acoperire cu beton a elementelor din beton armat afectate;
■ reabilitarea zidăriei de cărămidă în zonele cu cărămidă umectată, degradată sau dislocată;
i montarea tâmplăriei, reabilitarea pardoselilor şi a finisajelor;
■ îndepărtarea tuturor straturilor de termoizolaţie şi hidroizolaţie de pe planşeul terasă existent,
■ fundaţii noi pentru scară şi casa de scară;
■ planşeul de peste parter se va consolida prin executarea unei plăci noi din beton armat, proiectată şi dimensionată pentru a prelua în întregime încărcările gravitaţionale aduse de mansardă, iar conlucrarea dintre placa noua şi grinzile existente ale planşeului peste parter se va realiza prin conectori proiectaţi şi executaţi adecvat.


Spread the love

Comentarii

Comentarii