Raportul Poliţiei Locală Sebeş pentru anul 2014

Spread the love

Activitatea Poliţiei Locale sebeş a fost unul din subiectele discutate la ultima şedinţă de către aleşii locali. Mai mulţi consilieri au spus că se aşteptau ca şeful poliţiei locale să vină în şedinţa de consiliu pentru a răspunde la eventualele întrebări şi nemulţumiri venite din partea legislativului local. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, cel mai probabil acesta va participa la şedinţa ordinară din februarie. 

Vă prezentăm în cele de mai jos raportul de activitate al Poliţiei Locale Sebeş pe anul 2014.
„În baza planului de ordine şi siguranţă publică Poliţia Locală Sebeş a acţionat permanent pentru menţinerea unui climat propice desfăşurării normale a activităţii socio-economice a tuturor cetăţenilor.
Compartimentul circulaţie rutieră şi ordine publică a participat la asigurarea fluidizării circulaţiei rutiere pe drumurile publice,la asigurarea ordinei şi liniştii publice, la toate manifestările culturale şi sportive organizate pe raza Municipiului Sebeş, la acţiuni în comun cu administratorii drumurilor pentru înlăturarea fenomenelor naturale, la asigurarea siguranţei rutiere cu ocazia lucrărilor de investiţii pe drumuri naţionale, judeţene, comunale, la constatarea contravenţiilor şi aplicarea de amenzi conform atribuţiilor cei revin din Legea 155/2010. Astfel s-au acordat un număr de 217 amenzi contravenţionale cu sume cuprinse între 85 şi 900 lei.
Pe linia protecţiei mediului s-a acţionat permanent pentru menţinerea curăţeniei şi salubrităţii domeniului public, a sănătăţii populaţiei şi a bunei conveţuiri sociale.
În anul 2014 s-au aplicat 7 amenzi cu valori cuprinse între 1000 şi 100,000 lei în ceea ce priveşte disciplina în construcţii, acestea aplicându¬se în principal pentru lipsa autorizaţiei de construire şi nerespectarea proiectului de construcţie.
S-a acordat o atenţie deosebită activităţii comerciale din Municipiul Sebeş urmarindu-se permanent respectarea dispoziţiilor legale care reglementează acest domeniu. în vederea eliberării Acordului de funcţionare şi Autorizaţiei de alimentaţie publică, conform O.G. 99/2002 şi H.C.L. 394/2009, în anul 2014 au fost verificate 355 de unităţi comerciale, fiind identificate 105 unităţi comerciale cu deficienţe, întocmindu-se un număr de 3 procese verbale de constatare a contravenţiei, cu amenzi contravenţionale cuprinse întrre 500-2500 lei şi un număr de 75 de note de constatare cu sancţiune „Avertisment”.
Activitatea compartimentului evidenţa persoanelor, bază date, juridic s-a axat în principal pe invitaţii pentru obţinerea cărţii de identitate – 610 persoane.
Pe lângă activităţile specifice prezentate mai sus Poliţia Locală Sebeş participă permanent la soluţionarea petiţiilor şi scrisorilor cetăţenilor”.


Spread the love

Comentarii

Comentarii