DSP Alba își reafirmă angajamentul luat prin strategia de sănătate,militează pentru acces egal la servicii medicale și vizează dezvoltareaprevenției

Spread the love

Directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Alba, ec. Alexandru Sinea, adeclarat,
marți, la o masă rotundă cu tema ”Rolul mediatorului sanitar înfacilitarea accesului
persoanelor de etnie romă la serviciile de sănătatepublică” că instituția pe care o
conduce își reafirmă angajamentul prinstrategia județeană de sănătate, militează la
acces egal pentru serviciimedicale și vizează dezvoltarea asistenței medicale
primare și de prevenție.


DSP Alba a participat, marți, prin specialiști din cadrul instituției, la omasă
rotundă organizată de către Structura Regională Centru, Agenția Naționalăpentru
Romi, la Instituția Prefectului Alba.

În cadrul întâlnirii s-a prezentat rolul mediatorului sanitar înfacilitarea
accesului persoanelor de etnie romă la serviciile de sănătatepublică, contribuția
mediatorului sanitar la facilitarea accesului persoanelorde etnie romă la serviciile
de sănătate publică și exemple de bune practiciprivind acordarea de servicii de
asistență comunitară acordate populației deetnie romă din Regiunea Centru.

”Pentru început aș vrea să reafirm sprijinul Direcției de Sănătate PublicăAlba în
vederea dezvoltării asistenței medicale primare. Mediatorul sanitar, lafel ca
asistentul medical comunitar, este baza asistenței medicale primare. Noiîn luna
decembrie am lansat prima strategie de sănătate publică, întocmită decătre
specialiști din instituție, care își propune îmbunătățirea politicilor desănătate și
a sistemului sanitar la nivel județean. Această strategie scoate înevidență câteva
aspecte foarte importante care nu trebuie trecute cu vederea.Unul dintre acestea ar
fi inechitățile cu privire la accesul la serviciimedicale, inechități care în opinia
noastră nu ar trebui să existe și s-arimpune găsirea de soluții pentru combaterea
lor. Mediul rural, spre exemplu,este dezavantajat față de mediul urban. Populațiile
vulnerabile au acces multmai greu față de ceilalți la servicii medicale de
calitate”, a spus AlexandruSinea.

Totodată, el a adăugat că mediatorul sanitar ar trebui să fie liantuldintre
populația de etnie romă și personalul medical specializat, el fiind depărere că nu
ar trebui să existe nicio inechitate sau servicii medicale înfuncție de categorii
sociale.

”Noi trebuie să dezvoltăm o asistență medicală de prevenție, să educămpopulația.
Este mult mai ușor să prevenim decât să tratăm”, a mai explicatdirectorul DSP Alba.

Alexandru Sinea a mai spus că cheltuielile privind asistența medicalăspitalicească
sunt foarte mari.

”Asistența medicală spitalicească ocupă un loc fruntaș în ceea ce priveșteponderea
cheltuielilor la nivelul județului Alba”, a mai spus Alexandru Sineacelor prezenți.

La întrunire au participat reprezentanți din DSP-uri și Prefecturi dinjudețe ale
Regiunii 7 Centru. 

 


Spread the love

Comentarii

Comentarii