Dorin Nistor:Primaria Sebes trebuie sa returneze cetateniilor impozitele pe ultimii 5 ani.

Spread the love

Dorin Nistor, primul consilier si candidat de primar din istoria Sebesului, care 
doreste sa dea banii inapoi cetatenilor, mai ales celor ce nu au cunoscut legea 
impozitari cladirilor.
După ce i-a taxat suplimentar, Primăria Municipiului Sebeș are obligația să 
restituie cetățenilor o parte din impozitele încasate în ultimii 5 ani!   

Dorin Nistor:
Actuala administrație din Sebeș se mândrește în fața proprilor cetățeni și în fața
oricui este interesat că are la dispoziție un buget foarte generos, prezentându-l ca
pe o carte de vizită a performanței. Nu discut acum în ce mod și cu ce rezultate
pentru contribuabili se folosește acest buget, ci remarc doar că bugetul este
generos și pentru că mulți dintre cetățenii Sebeșului sunt taxați suplimentar. Este
vorba despre impozitul pentru clădiri.
Din informațiile mele pentru clădirile din Sebeș construite anterior anului 1994, nu
există la primărie date care să arate clar care este anul construcției. Le vedem cu
toții, le știm  fără greșeală și nu este îndoială că multe imobile sunt mai vechi,
unele chiar mult mai vechi. Necautand date despre vechimea efectivă a clădirii,
impozitele se calculează la o valoare impozabilă ca pentru clădiri noi chiar dacă
avem de-a face cu o clădire de 100 de ani, să zicem. Din pacate la Sebeș nu li s-au
făcut cunoscute sebesenilor prevederile noului Cod Fiscal, prin care, se mai
atenuează șocul majorării impozitelor locale, ce-i drept, introduse tot prin același
Cod Fiscal de guvernul PSD.Potrivit prevederilor art. 457 alin. 8 litera c din Legea
227 din 2015 privind Codul Fiscal, dacă o construcție are o vechime între 30-50 de
ani beneficiază de o reducere a valorii de impozitare cu 10%, dacă are o vechime
între 50 și 100 de ani valoarea impozabilă se reduce cu 30%, pentru clădiri
construite și terminate de mai mult de 100 de ani valoarea impozabilă se reduce cu
50%.
Sebeșenii care au proprietăți într-una din aceste situații, pot cere recalcularea
impozitului pe anul în curs, dar, mai mult, și pentru ultimii cinci ani!, Dar ca să
ceri recalcularea trebuie să știi, iar nimeni nu a făcut nimic să-i informeze cum
pot scădea din povară. O fac eu pentru că îmi pasă de Sebeș și de oamenii lui! O fac
pentru că eu cred că o administrație corectă trebuie să acorde cetățenilor
drepturile pe care le au, să le dea ceea ce trebuie să le dea (și ca bani, și ca
servicii de administrație), nu doar să le ia. Voi promova drepturile sebeșenilor,
dar până să o pot face ca primar, vă dezvălui ce puteți face chiar dumneavoastră! În
cazul de față este vorba despre o cerere depusă la primărie prin care să se solicite
recalcularea impozitului pe clădiri. Cererea trebuie să conțină următoarele: 

Către Primăria Municipiului Sebeș

Subsemnatul ....... legitimat cu CI, seria…., numărul……., cu domiciliul în...., prin
prezenta solicit recalcularea impozitului pe clădiri aferent anului 2016 pentru
imobilul situat în Sebeș la adresa......., în conformitate cu prevederile art. 457,
alin. 8, litera c din Legea  227 din 2015 privind Codul Fiscal.
Menționez că anul de construcție al imobilului (casă, apartament) este ......
   De asemenea solicit returnarea sumelor încasate suplimentar ca impozit pe clădiri
începând cu anul 2011 până în prezent.
.....
Data ....
Semnătura


Spread the love

Comentarii

Comentarii