30 iunie: Şedinţă de Consiliu Local la Sebeş

Spread the love

Consilierii locali din Sebeş se vor întruni în şedinţă ordinară luni, 30 iunie, începând cu ora 14:00, pentru a supune la vot cele 17 puncte aflate pe ordinea de zi.

Vă prezentăm ordinea de zi a   şedinţei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sebeş din data de 30.06.2014 ora 14,00, şedinţă care va avea loc în sala “Radu Stanca “- Primăria Sebeş :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispozitia comisiei de aplicare a legii 10/2001 Sebes a unei suprafete de teren situat admnistrativ in Sebes,Lancrăm, Zona Sirinii Lancrămului, Jud.Alba in vederea acordarii acesteia in compensare.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, a cabinetului medical în suprafaţă totală   de 54,57 mp din incinta Centrului medical   situat administrativ în Sebeş , str. M.Viteazul nr.28 imobil aflat în proprietatea privată a Municipiului Sebeş, cu destinaţia desfăşurării activităţii medicale.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.89/19196/2009-locatar S.C ORANGE ROMÂNIA S.A.
 4. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din H.C.L. nr.92/2006 referitor la stabilirea taxelor pentru activitaţile desfăşurate în Cimitirul Municipal Sebeş:
 5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sebeş a terenului înscris în CF nr. 79938 , top. 1748/15/1/1/1/1/1/2/1/2/1/2/1 situat în cartierul Aleea Parc şi aprobarea vânzării acestuia.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea in chirie a locuintelor .
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Sebeş.
 8. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 256 din 30.07.2009 cu caracteristicile aferente Centralei Termice Lucian Blaga .
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Caminul Pentru Persoane Varstnice Sebes.
 10. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a mijlocului fix “De 2565 – str. Livezii Petreşti” în suprafaţă de 1400 mp şi darea în administrare către SPAP a acestuia .
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al Municipiului Sebeş a sumei de 6.165 lei sub formă de finanţare nerambursabila pentru Proiectul „Atragerea copiilor şi tinerilor în activităţi de practicare a fotbalului pentru sănătate şi recreere” depus de către Asociaţia „F.C. Viitorul Răhău”.
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al Municipiului Sebeş a sumei de 17.060 lei sub formă de finanţare nerambursabila pentru Proiectul „Fanfara din Petreşti – 135 de ani de existenţă „ depus de către Asociaţia „Fanfara Petreşti”.
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al Municipiului Sebeş a sumei de 13.770 lei sub formă de finanţare nerambursabila pentru Proiectul „Revista bilingvă „Der Unterwald” depus de către Asociaţia „Evelyne”.
 14. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală.
 15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului , a imobilului „Teren str. Peneş Curcanul „ în suprafaţă de 200 mp şi amenajarea zonei de acces la Turnul Studentului.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebes.

Proiecte initiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a Bazei Sportive Municipale Sebeş în favoarea Asociaţiei „Clubul Sportiv Şureanu 1945 Sebeş „ pentru o perioadă determinată.

Proiecte initiator :viceprimar Bogdan Adrian şi consilier Roncea Radu.

 1. Informarea nr.18917/29.05.2014 – adresa d-lui Mercurean Nicolae – Abel , Sebeş, str. Valea Frumoasei, bl.12, Sc.B, ap.6, jud. Alba .
 2. Informarea nr. 19018/29.05.2014 – adresa Asociaţiei Handbal Club Voinţa Savini DueSebeş .
 3. Informarea nr. 19425/03.06.2014 – adresa Asociaţiei Femeilor din Alba .
 4. Informarea nr. 119551/ 03.06.2014 – adresa doamnei Oneţiu Angela , Sebeş, str. Aurel Vlaicu, nr. 12, jud. Alba .
 5. Informarea nr.19713/04.06.2014– adresa Poliţiei Municipiului Sebeş .
 6. Informarea nr. 20991/16.06.2014 – adresa Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului .
 7. Informarea nr. 21199/17.06.2014 – adresa S.C. ALPIN LUX SRL .
 8. Informarea nr. 20678/12.06.2014 – adresa SC PARPANGHEL SRL.
 9. Informarea nr. 21116/16.06.2014 – Raport privind situaţia locuinţelor închiriate aflate în administrarea Municipiului Sebeş.
 10. Informarea nr. 21871/20.06.2014- adresa d-lui Macarie Vasile , Alba Iulia , str. Dr. Aurel Vlad, nr. 33, jud. Alba .
 11. Problemele consilierilor.


Spread the love

Comentarii

Comentarii